Çağrı

Çağrı

Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.” MATTA 11:28

Bu teselli veren sözler İsa’yı izleyen kalabalığa söylendi. Kurtarıcı, sadece kendisinin aracılığıyla insanın Tanrı bilgisini alabileceğini söylemişti. Öğrencilerinden, kendilerine gökyüzü bilgisi verilen kişiler olarak söz etti. Fakat asla onların kendilerini yalnız hissetmelerine neden olmadı ve sevgisini onlardan hiçbir zaman esirgemedi. Tüm yorgunlar ve yükü ağır olanlar O’na yaklaşabilirdi.

Kendi geleneksel törenlerine ve ibadet şekillerine titizlikle uyan din yorumcuları ve rabbiler, kefaret ayinlerinin asla kendilerini hoşnut edemediğini hissediyorlardı. Vergi görevlileri ve günahkarlar, dünyasal zevklerle hoşnut olabilirlerdi; fakat kalpleri güvensizlik ve korku doluydu. İsa, umudunu yitirmiş, dünyasal sevinçlerle ruhunun susuzluğunu gidermeye çalışan, hayatın yükü altında acılarla savaşıp gönül yorgunluğu çekenlerle ilgilendi ve hepsini kendisinde huzur bulmaya çağırdı.

Ağır şartlarda çalışan insanlara nazikçe şöyle dedi: “Boyunduruğumu yüklenin ve benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız huzur bulur.”

İsa bu sözlerle herkese hitap etmektedir. Bunu bilseler de, bilmeseler de, onların hepsi ağır yükler altında yorgun düşmüş kişilerdir. Hepsi de sadece İsa’nın hafifletebileceği yükler altındadırlar. Taşıdığımız en ağır yük, günah yüküdür. Eğer bu yükü tek başına taşımaya çalışırsak, onun ağırlığı altında eziliriz. Fakat günahsız Kişi bizim yerimizi almıştır. “Rab hepimizin kötülüğünü O’nun üzerine koydu.”O, bizim suçumuzun yükünü taşımıştır. Yükü bizim yorgun omuzlarımızdan alacak ve bizi dinlendirecektir. Acı ve kederimizin yükünü taşıyacaktır. Bizi, tüm kederimizi kendisine vermeye çağırır; çünkü O bizi yüreğinde taşır.

Tüm insan ırkının ilk doğan Kişi’si sonsuzluk tahtında yer almaktadır. Kurtarıcısı olarak kendisine yönelen herkesle ilgilenir. Yaşadığı olayların sonucunda, bizim zaaflarımızı, neye ihtiyacımız olduğunu ve bizi günaha sürükleyen kandırmacanın nerede pusu kurduğunu çok iyi bilir. Her bakımdan bizler gibi günaha karşı denenmiş, fakat günahsız kalmıştır. Allah’ın, Şeytan’ın gücü karşısında ürken çocukları, O sizi gözetliyor! Günaha mı kapılıyorsunuz? O, sizi kurtaracaktır. Güçsüz müsünüz? O, sizi güçlendirecektir. Bilgisiz misiniz? O, sizi aydınlatacaktır. Yaralı mısınız? O, sizi iyileştirecektir. Rab, “Yıldızların sayısını belirler Evet, O, kırık kalpleri iyileştirir, onların yaralarını sarar.” İsa, “bana gelin!” der. Korku ve kederleriniz ne olursa olsun, Rab’binize sığının! Dayanmanız için ruhunuz güçlendirilecektir. Zorlukların üstesinden gelmeniz için önünüzde yol açılacaktır. Kendinizi ne kadar güçsüz ve çaresiz hissetseniz de, O’nun gücü sizi güçlendirecektir. Yükünüz ağırlaştıkça, Kurtarıcı’da bulacağınız huzur da o denli artacaktır. İsa’nın önerdiği huzur şartlara bağlıdır; fakat bu şartlar açıkça belirtilmiştir. Bunlar, herkesin rahatça yerine getirebile-ceği şartlardır. O, bize kendisinde nasıl huzur bulabileceğimizi açıklar.

İsa, şöyle dedi: “Boyunduruğumu yüklenin!” Burada sözü edilen boyunduruk, hizmeti simgelemektedir. Sığırlara çalışmaları için boyunduruk takılır ve bu, onların daha verimli çalışmaları için şarttır. İsa bize bu örnekte, yaşamımız boyunca Allah’ın hizmetine çağrıldığımızı öğretiyor. O’nunla birlikte çalışabilmek için O’nun boyunduruğunu almalıyız.

Bizi Allah’ın hizmetine yönelten boyunduruk, O’nun sevgisidir. Aden bahçesinde açıkça görülen, Sina üzerinde belirtilen ve şimdi yem bir antlaşma ile kalbimizde yer alan Yüce Yasa, insanı Allah’ın isteğini yerine getirmeye yöneltir. İrademizin bizi sürükleyeceği yere gitmek üzere kendi eğilimlerimize göre hareket edersek, Şeytan’ın tuzağına düşüp, O’nun karakterini ve özelliklerini alırız. Bu yüzden Tanrı, yüce, soylu ve onurlandırıcı olan kendi isteğini yerine getirmemizi buyurur. Sabırla ve bilinçli olarak O’na hizmet etmek için üzerimize düşen görevi yerine getirmemizi arzular. İsa bu hizmetin boyunduruğunu insan özdeşliğinde taşımıştır. “Allah’ım, senin isteğini yapmaktan zevk duyarım. Yasan yüreğimde yazılıdır.” “Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim.” İsa günahkar insan soyunu ve Allah’ı sevdiği ve O’nu yüceltmeye çalıştığı için acı çekti ve öldü. Bu O’nun yaşamının kontrol edici gücüydü. İsa bu ilkeyi bizim de kabul etmemizi buyurur.

Dünya standardına erişmeye çalıştıkları için üzüntü ve kederin yükü altında acı çeken birçok insan vardır. Dünyaya hizmeti seçmişler, kederlerini kabul etmişler ve geleneklerini benimsemişlerdir. Böylece onların karakterleri bozulur ve yaşamları bir enkaza dönüşür. Dünyasal hırs ve arzularını tatmin etmek için vicdanlarını yaralarlar ve kendilerine ek bir pişmanlık yükü getirirler. Sürekli acı çekmeleri, sahip oldukları yaşama gücünü zayıflatmaktadır. Rab’bimiz onlara, tutsaklık boyunduruğunu çıkarıp atmalarını buyurur ve şöyle der: “Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir.” Onlara ilk önce kendisinin dürüstlüğünü ve Allah’ın hükümranlığını aramalarını buyurur. Bu yaşamda onların ihtiyacı olan her şeyin karşılanacağını vaat eder. Kederli insan geleceği göremez; fakat İsa, onu daha başlangıçtan itibaren görür. O, her sıkıntıyı hafifletecek güce sahiptir. Kutsal Babamız bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için, bizim bilemediğimiz binlerce yönteme sahiptir. Allah’ın Egemenliğini onurlandırma ve O’na hizmet etme ilkesini kabul edenler, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelecekler ve onların önünde düz ve temiz bir yol açılacaktır.

“Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız huzur bulur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.” İsa’nın ağırbaşlılığını ve mütevazılığını öğrenmek için O’nun okuluna gireceğiz. Kurtarılmak, ruhun gökyüzü için eğitildiği aşamadır. Bu eğitimin anlamı İsa’nın bilgisine sahip olmaktır. Yani bu, Karanlığın Krallığı’nın5okulunda edinilen fikirlerden, alışkanlıklardan ve davranışlardan vazgeçmek demektir. Kişi, kendisinin Allah’a bağlı olmasını engelleyen her şeyden kurtarılmalıdır.

Allah ile kusursuz bir uyum içinde olan İsa’nın, barış dolu bir kalbi vardır. İnsanların övgülerinden dolayı sevinmediği gibi, onların eleştirilerinden dolayı da asla üzülmedi. Kendisine her türlü baskı ve zulmün yapıldığı bir ortamda olmasına rağmen cesaretini yitirmedi. Fakat kendilerini Allah’a emanet etmekten korktukları için O’nun takipçileri olduklarını iddia edenlerin çoğunun kalbini kaygılar ve üzün-tüler sarar. Bu tür bir teslimiyetin getireceği sonuçlardan çekindikleri için, kendilerini Allah’a tamamen teslim etmezler. Onlar kendilerini Allah’a bu şekilde teslim etmedikleri sürece huzur bulamazlar.

Huzursuzlu