Hayal Kırıklığından Zafer Sevincine

Gerçeğin ne olduğundan emin olabilir miyiz? Allah’ın bugün dünyada özgün, gerçek bir dua evi var mıdır? Hangi dua evi gerçek dua evi olduğunu bilmek mümkün müdür?

Vahiy kitabı bize bir gerçeğin olduğunu anlatmak için hazırlanmıştır. Bu sorulara kesin, açık sağlam cevaplar vermek için yazılmıştır. Vahiy kitabının 10. kısmı Kutsal Kitap’daki en etkileyici bölümlerden birisidir. Canlı ve kesin bir şekilde Allah’ın son günlerdeki topluluğunun doğuşunu anlatır. Allah’ın zamanın sonundaki bu hareketi Kutsal Kitap peygamberliğinin doğrudan gerçekleşmesidir.

“Bugün dünyanın 200 den fazla milletinde, her büyük dilde, Allah’ın sevgisinin mesajı Advent hareketince anlatılmıştır. Allah Yedinci Gün Adventist topluluğunu güçlü bir son zaman peygamberlik hareketi olarak ortaya çıkarmıştır. Yedinci Gün Adventist topluluğu herhangi başka bir topluluk değil, Allah tarafından görevlendirilmiş, ilahi bir görevle çağrılmış, bu son günler için bir peygamberlik hareketidir”.

NOT: Allah’ın bugün dünyada özgün, gerçek bir Dua EVİ var mıdır?