İlahi rehberlik için verilen sözler

İLAHİ REHBERLİK İÇİN VERİLEN SÖZLER

İsa Mesih Annelerin İlahi Arkadaşıdır; Sizin müşfik Kurtarıcınız, sevgi ve şefkatle sizleri izliyor, dualarınızı işitmeye ve sizin ihtiyaçlarınız için size yardım etmeye hazır. O, her annenin kalbindeki yükü bilir ve her acil durumda onun en iyi arkadaşıdır. Rabden korkan imanlı anne O’nun sürekli dostluğundan destek alır.

Dünya üzerindeyken, O, tasalardan ve sıkıntılardan dolayı endişeli, fakirlikle mücadele eden bir anneye sahipti ve O, tasalar ve endişeler içerisinde ki her Mesih inanlısı annenin halinden anlar. İçinde kötü ruh olan deli bir kızın annesi olan bir kadının kalbindeki sıkıntıları giderme amacıyla uzun bir yolculuğa çıkan Kurtarıcı, bugün de tüm annelerin dualarını duyacak ve onların çocuklarını kurtaracaktır.

Dul kadının gömülmek üzere götürülen tek oğlunu o gün acı çeken bu yaslı anneye geri vererek bu anneye dokunan O’ydu. Mezardaki Lazar’ı, Marta ve Meryem’in gömülmüş erkek kardeşini geri vererek şefkatle onların gözyaşlarını silen de O’ydu. Kim Meryem’i bağışladı, kim hacın üzerinde ıstırap içinde asılıyken annesini hatırladı. Kim gözyaşı döken kadınlara göründü ve ölümden dirilen bir Kurtarıcının mutlu haberini ilk olarak yayan kadına görünen Kimdi? Mesih, kadınları kendi mesajcıları yaptı-O, bugünde kadınların en iyi arkadaşı ve yaşamın getirdiği karşılıklı ilişki içerisinde olabilecek her zorlukta yardım etmeye hazır.

Hiçbir çalışma imanlı bir annenin yaptığı çalışmayla eşdeğer değildir. Çocuklarını yetiştirmek ve onları büyütmek için gereken tüm çabayı içtenlikle gösterir ve Rabbin tembihlerini dinler. Taşıyabileceğinden daha ağır yükler yüklendiğini hissettiğinde hislerini paylaşmak amacıyla Kurtarıcısına dua ederek gelmesi ve tüm sıkıntılarını O’na götürmesi ne kadar da güzel bir ayrıcalıktır! Kadın sıkıntılarını O’nun ayaklarının altına sererse, onu ayakta tutacak gücü Mesih’in yanında bulacaktır ve bu sıkıntılı anlarda Mesih kadına cesaret, bilgelik, umut ve neşe verecektir. Endişeyle bitkin düşmüş bir annenin, bütün sıkıntılarını yüklenen böyle bir arkadaşı bilmesi ne kadar da hoştur! Eğer anneler daha sık Mesih’e giderlerse ve bütün kalpleriyle O’na güvenirlerse, onların yükleri hafiflemiş olacaktır ve ruhları içerisinde huzur bulacaklardır. 

Rab Sizin Dualarınızı İşitir; Anne ve babalar, çocuklarını eğitirken eğer Rabbin yolunu izlerlerse yüce bir yerden yardım alacaklarını bilsinler. Onlar öğretirken ya da öğrenirken birçok kazanç elde ederler. Rabbin yolunu izleyen çocukları bilgelikleri sayesinde zaferler kazanırlar. Doğal ve kalıtımsal eğilimleri kötülüğün üstesinden gelmelerine olanak sağlar.

Anne ve babalar, çocuklarınızın yararına bitmeyen bir enerjiyle çalışıyor musunuz? Cennetteki Rab, ilginizi, ağırbaşlı gayretlerinizi ve sürekli tetikte olmanızı önemser. Dualarınızı işitir. Rab için, sabırla ve şefkatle çocuklarınızı eğitin. Bütün cennet sizin çalışmalarınızla ilgileniyor. Rab sizinle birlikte olacaktır, böylece çabalarınız başarıyla sonuca ulaşacaktır.

Kurtuluş gerçeğini açık bir şekilde anlatmaya çalışırken ve kişisel bir Kurtarıcı olan Mesih’e çocuklarınızı yönlendirirken, melekler sizin yanınızda olacaklardır. Rab, Beytlehem’li Bebeğin değerli hikâyesinde, onların miniklerini ilgilendiren lütfu anne ve babalara verecektir, bu dünyanın umudu gerçekten de O’ydu.

İsteyin ve Alın; Önemli görevlerini yerine getirirlerken anne ve babalar mutlaka ilahi yardımı istemeli ve almalıdırlar. Anne ve babaların karakterleri, alışkanlıkları ve yaşam stilleri, ikinci derecede kötü kalıplar içinde yer alsa bile sonuçta umutsuzluğa kapılmazlar. Rabbin değiştirme gücü sayesinde, miras olarak alınanları ve eğilimli oldukları yetiştirilme biçimleri değiştirilebilir, İsa Mesih’in yolu yukarı kaldırmadır. “Tekrar doğmanın” anlamı bir dönüşümdür, İsa Mesih’te yeniden doğmaktır.

Bu Sözün anlamını öğretmek amacıyla bizler çocuklarımıza yol gösterelim. Eğer çağırırsanız, Rab sizi cevaplayacaktır. Ve Rab, buradayım, senin için ne Yapmamı istersin? Diyecektir. Her ruhun görevlerini yerine getirmesine imkân verecek şekilde cennet ile dünya birbirine bağlanacaktır. Rab çocukları sever. Anlayacakları şekilde yapacağı yüce bir çağrıyla onları Kendi yoluna getirmek ister.

Kutsal Ruh Yol Gösterecektir; Evlerinde eğitmen olmaları için güç ve lütuf verecek olan Kutsal Ruh’un kontrolünde ki her anne ve babayı her koşulda Mesih anlar. Evdeki bu eğitim ve disiplin gelen etkilere, şekil ve biçim verecektir.

İlahi Güç ve İnsan Çabasının Birleşimi; İnsan çabası ilahi güç olmaksızın boştur. O’na güvenle bağlandıklarında Rabde büyük bir güçle çalışacaktır, anne ve babalar onlara dayalı olan bu kutsal sorumluluk için uyanacaklar ve çocuklarına doğru bir eğitim vermek için çalışacaklardır. Rab, çocuklarının ve kendilerinin kurtuluşu için sürekli uğraşan, çocuklarını dualarla ve büyük bir dikkatle eğiten anne babalarla birlikte çalışacaktır. Zevkle, Kendi iyilikseverliğiyle onların isteklerini yerine getirmeye çalışacaktır.

Cennet için, çocuklarınızın mükemmel bir karaktere sahip olmasında yardımcı olacak bir sonucu insan çabası tek başına yerine getiremez; ama kutsal çalışma ve yüce ilahi yardım sayesinde başarıyla tamamlanabilir.

İmanla Çalışın; Anne ve babalar, onlara verilen görevi Mesih’in lütfuyla zenginleşen, sevgi dolu imanlı bir hizmetkar gibi sabırla yerine getirmelidirler. Onlardan beklenen imanlı olmalarıdır. Her şeyi inanç duyarak tamamlamalıdırlar. Sürekli dua etmelidirler, böylece Rab, çocuklarına Lütfunu verecektir. Görevlerini yerine getirirlerken, asla sabırsız olmamalıdırlar yada sinirli davranmamalıdırlar, yaptıkları işten asla bıkmamalıdırlar. Rabbe ve çocuklarına mutlaka sıkı sıkı sarılmalıdırlar. Eğer anne babalar görevlerini sevgiyle ve sabırla yerine getiriyorlarsa, saflığın ve alçak gönüllüğün bu yüksek standardına ulaşmaları için, çocuklarına yardım eden ağırbaşlı çabalarıyla başarıya ulaşacaklardır. 

Yazı oluşturuldu 92