İman ya da Batıl İnanç

Her kitapçıda “Esoterik” kavramını konu alan yığınla kitap görebiliriz. Bu alandaki yayınlara talep gün geçtikçe artmaktadır. Belirli kavramlar burada da hep karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan sıralayabileceğimiz birkaçı: “Astroloji”, “Ruhsal Tedavi”, “Hipnoz”, “Büyü”, “Meditasyon”, “Zihinsel Gelişim”, “Tasavvuf’, “Ruçhu Tedavi”, “Ruhçuluk”, “Yoga”.

Gerçeği asla değiştiremeyiz: çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan batıl inanç, okültizm ve ruhçuluk günümüzde çok büyük rol oynamaktadır. Karar vermekte güçlük çekiyorsanız bir miktar para ödeyerek bir fal baktırabilirsiniz. Büyük işletmeler astrologlarla iş birliği yapmakta, sanatçılar ve politikacılar astrologlara danışmaktadırlar. Büyülü daire, kara bayramlar ve ruhçu- luğa duyulan ilgi hep büyümektedir.

Çoğu genç okült olaylara inanmaktadır. Okullarda sorumluluk sahibi öğretmenler artan sayıda öğrencinin boş zamanlarında ne gibi bir bağımlılık kazandıklarının ve hangi tehlikeli alana girdiklerinin farkında olmaksızın bardak oynatarak, seanslar düzenleyerek ve ruh çağırarak “sadece boş zaman geçirme bahanesi ile” eğlendiklerinden şikayet etmektedirler. Bu “okült uğraşların” yanında çoğu genç “kara bayramlar” ve “şeytana tapınma ayinleri” düzenlediklerini de açıklıyorlar.

Batıl inanç, okültizm ve bunlara eşlik eden uğraşlar sadece geçmişe ait şeyler değildir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de batıl inançlar insanların kalbinde kök salmış durumdadır.

Mesih İsa’nın söyledikleri ve O’nun kurtuluş planı, bugüne değin kürsülerden, radyo ve televizyonlardan bu denli açık duyurulmamıştı. Milyonlarca İncil satılmakta. Hıristiyanlıkla ilgili birçok kitap basılmaktadır. Bununla birlikte batıl inançların ve okültizmin de tırmanmakta olması ve yeni yeni zaferler kazanması şaşılacak bir durum.

İki sözcüğün açıklanması, konunun anlaşılması bakımından size yardımcı olacaktır:

“Okült” sözcüğü “saklı, gizli, gizemli” demektir. “Okültizm” sözcüğü ile de “Gizli bilimler” anlatılmak istenmektedir; yani “Akıl ötesi ve aklın kavrayamayacağı öğretiler”.

Burada sözü edilen “insanın aklının ulaşamadığı sınır öteleri ile meşgul olmak”tır. “Ruhçuluk” ise “ölmüşlerin ruhlarının sahte görünümlerine olan inanç” demektir.

Batıl inanç, okültizm ve ruhçuluğun birçok insan üzerinde büyük bir etkisi vardır. Korkutucu olan ise günümüzün yüksek teknoloji çağında bile akılcı bilimsel metotlarla elde edilemeyen bu gizli bilimlere bir giriş yolu bulacağını tahmin eden bunca insanın olmasıdır. Aslında batıl inanç, okültizm ve ruhçuluğun arkasında, Tanrı’nın rakibi gizlenmektedir. O bu alanların üzerine kesif bir sis tabakası kaplayarak tüm sınırları ortadan kaldırmıştır. Adı geçen alanlarda, karşımıza onun amaçladığı tehlikeli hamleler çıkmaktadır.