İnatçılık nasıl gelişiyor

İnatçılık Nasıl Gelişiyor?

Tanrı insanlara kulları aracılığıyla konuşur ve günahı azarlar. Kendisini düzeltmeyi reddeden bir kişinin olumsuz eylemlerine Tanrı engel olmayacaktır. Yenilenen her kötü eylem kişinin Tanrı’ya karşı direncini artırır, gözlerini körleştirir ve vicdanının sesini boğar. Tanrı bunun sonucunda biçilecek kötü ürünü engellemek için mucize yapmaz. “İnsan ne ekerse, onu biçer” (Galatyalılar 6:7). 

Suçlu vicdanlarını yatıştıranlar, büyük isyancının yanında yer alırlar. Tehlike baş gösterdiğinde taraf değiştireceklerini umarlar. Ama bu kolay olmaz. Günahlı eğilimler karakterin içine öylesine işlemiştir ki İsa’nın benzerliğine dönüşemezler. Eğer yolları hiç ışıkla aydınlanmamış olsaydı, Tanrı’nın merhameti görünebilirdi. Ama uzun süre hor görülen ışık, en sonunda yoldan çekilecektir.

Firavun’u bekleyen yeni felaket doludur. “Şimdi buyruk ver, hayvanların ve kırda neyin varsa hepsi sığınaklara konsun. Dolu yağınca, eve getirilmeyen, kırda kalan bütün insanlarla hayvanlar ölecek.” Böyle bir dolu fırtınası daha önce hiç olmamıştır. Haber çabuk yayılır. Rab’bin sözüne kulak asan herkes hayvanlarını toplar, aldırış etmeyenler ise hayvanlarını dışarıda bırakır. Böylece Tanrı, kendisinden korkanlara merhametini göstermiş olur.

“Musa değneğini göğe doğru uzatınca Rab gök gürlemeleri ve dolu gönderdi. Yıldırım düştü. Rab Mısır’a dolu yağdırdı. Şiddetli dolu yağıyor, sürekli şimşek çakıyordu. Mısır Mısır olalı böylesi bir dolu görmemişti. Dolu Mısır’da insandan hayvana dek kırdaki her şeyi, bütün bitkileri mahvetti, bütün ağaçları kırdı. Yalnız İsraillilerin yaşadığı Goşen bölgesine dolu düşmedi.”

Yazı oluşturuldu 92