Sodom Yok Ediliyor

“Lut Soar’a vardığında güneş doğmuştu.” Sabahın parlak ışıkları ovadaki kentlere sadece bolluk ve esenlik vaat eder gibiydi. Sokaklarda etkin bir yaşam başlamıştı; erkekler çeşitli yerlere dağılıyor, günün işlerine ya da zevklerine dalmaya hazırlanıyorlardı. Lut’un damatları, yaşlı adamın korkuları ve uyarılarıyla dalga geçiyorlardı.

Hiç beklenmedik bir anda, bulutsuz gökten yıldırımlar düşmeye başladı ve fırtına patladı. Rab Sodom ve Gomora’nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Saraylar ve tapmaklar, pahalı konutlar, bahçeler, bağlar ve daha bir gece önce göksel habercilere hakaret eden zevk peşindeki kalabalıkların tümü yanıp tükendi. Sanki dev bir ocaktan bulutlar yükseliyordu. Güzel Sidim vadisi, yaşanmayacak bir hale geldi. Kentin yıkıntıları, Tanrı’nın günahı nasıl yargıladığına dair gelecek kuşaklara tanık olarak kaldı.

Şu anda Sodom ve Gomora’yı yıkıma götüren günahların çok daha büyükleri işlenmektedir. Tövbeye çağıran müjdeyi işiten, ama kulak vermeyenler Sidim vadisinde yaşayanlardan daha çok suçludur. Sodom’un sonu, yalnız göze batan günahlardan suçlu olanları değil, gökten gelen ışığı ve ayrıcalığı reddeden herkes için ciddi bir uyarıdır.

Kurtarıcı, yoldan çıkan oğlunu bağışlamaya can atan bir babadan daha büyük bir sevgi, bağışlama ve merhamet ile insanlardan karşılık beklemektedir. ‘“Bana dönün, ben de size dönerim’ diyor her şeye egemen Rab” (Malaki 3:7).

Bu şefkatli sevgiyi reddedenler, sonunda karanlıkta kalacaklardır. Tanrı’nın merhametini uzun süre reddederek nasırlaşan bir yürek, artık O’nun lütfunu algılayamayacak hale gelmiştir.

Mesih’in sevgisini tanımış, ama günahın zevkine dönmüş olanların yargılanması, ovadaki kentlerin yargılanmasından çok daha şiddetli olacaktır. Göksel kitaplarda, ulusların, ailelerin ve bireylerin günahları kayıtlıdır. Tövbe çağrıları yapılacak, af sunulacak, ama herkesin hesap vereceği bir an gelecektir. İnsan kendi kararını vermektedir. İnsanın geleceği kendi seçimiyle belirlenmektedir. Yargının yürütülmesi için işaret verilecektir.