SOSYAL SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜMLER

Kötü Etkilere Neredeyse Katlanılamaz; Çocuklarımız onları çevreleyen kötü etkilere katlanamazlar; kötü etkiler onların zihinlerini ayartır ve yok olmaları için aşağıya giden yolda onlara rehberlik ederler. Daha küçük yaşlarda karakterleri şekillenmediği ve karar verme mekanizmaları gelişmediği için, genç zihinler doğal olarak akılsızca esneklik gösterip yanlış tercihler yaparak, üzerinde zararlı etkiler bırakacak arkadaşlıklar kuracaktır.

Bir uçtan öbür uca ülkedeki tüm anne ve babalara sesimi ulaştırabilsem, çocuklarının istedikleri her kişiyle arkadaş olmalarına ve görüşmelerine izin vermemeleri konusunda onları uyaracaktım. Zararlı etkilerin, ilahi etkilere göre gençler tarafından çok daha kolay kabul gördüğünü anne babalar biraz düşünmeliler; o yüzden Rabbin Sözünde işaret edilen doğruluğun ve inceliğin çocuğun kalbinde artması için uygun arkadaşlıklar kurmalıdırlar.

Gençler için mümkün olduğunca uygun şartlar oluşturun; uydukları arkadaş, benimsedikleri prensipler, şekillenen alışkanlıklar hem bugün hem de gelecekte onların yararlı kişi olmaları konusundaki şüpheleri yanıtlayacaktır, sonsuz kazançlar kesinlikle hata yapmaz.

Sınırsız Serbestliklerin Tehlikesi; Anne ve babalar, oğullarınız ve kızlarınız gerektiği şekilde korunmalıdırlar. Bilginiz ve rızanız olmaksızın, istedikleri zaman eve gelmelerine yada gitmelerine sırf mutlu olsunlar diye asla izin verilmemelidir. Sınırsız serbestliğin bu yaştaki çocuklara bahşedilmesi, binlercesinin yıkıma uğradığını ispatladı. Geceyi sokaklarda geçirmelerine izin veren anne babalardan kaçı çocuklarının kurdukları arkadaşlıklar hakkındaki bilgisizliklerinden hoşnut kaldılar. Etkisi altında kaldığı arkadaşlarının istediklerini sürekli yerine getirme eğilimi sadece üzüntü verir. Eğer gece evde yoksa her oğul ve kız hesap vermek için çağrılmalıdır. Anne babalar, çocuklarının ne çeşit arkadaşlarla zaman geçirdiklerini ve geceyi kimin evinde geçirdiklerini bilmelidir. Yanlışlıklarını sergilemekten çekindikleri için, bazı çocuklar yalan söyleyerek anne babalarını aldatırlar.

İşlenmemiş Bir Toprağın içinde Yaban Otlarının Hâkim Olması; Anne ve babalar, kendilerine arkadaşlar, eğlenceler ve uğraşılar seçsinler diye çocuklarına sürekli izin verirler. Sonuç aşağı yukarı aynen beklenildiği gibi olur. İşlenmeden bırakılan bir tarlada dikenler ve yabani çalılar büyür. Çirkin ve zehirli yaban otlarının üzerinden dikkatle baktığınızda, güzel bir çiçeği ya da seçkin bir çalıyı asla göremezsiniz. Değerli süs bitkilerine kültür uygulanırken, değersiz dikenli bitki ilgi gösterilmeden bol miktarda yetişir.

Gençlerimizle de bu şekildedir. Eğer doğru alışkanlıklar şekillendiyse ve doğru prensipler kurulduysa görev büyük bir ciddiyetle tamamlanmıştır. Eğer yanlış alışkanlıklar düzeltilmediyse görevi tamamlamak için dikkatli ve sabırlı bir çalışma gereklidir.

Kararlı Ol ama İyilikle; Anne babalar, çocuklarının isteklerine teslim olmamalı, bununla birlikte görevlerini yerine getirirken Rabbin belirtmiş olduğu sade yolu izlemeli, iyilikle onları dizginlemeli, sevgiyle ama yine de kararlılık ve dirençle, yanlış arzularından onları uzak tutmalıdırlar. Büyük bir ciddiyetle onları koruma çabaları onların adımlarını dünyadan uzaklaştırıp, cennete doğru yönlendirecektir. Doğru yoldan uzaklaşıp, her yöne açılan caddelere yönlendirilmelerine ve ne yöne eğilim gösterirlerse onun içine acımasızca sürüklenmelerine izin verilmemelidir. Uyarma konusunda ve öğüt verme konusunda sabırsız davrananlar ve tehlikenin farkına varamayan kişiler kadar hiç kimse büyük bir tehlike içinde değildir.

Çocuklarına Öğret; Çocuklar, terbiye edilmeli ve eğitilmelidir, böylece karşılaşacakları zorlukları hesap edebilir, yoldan saptırmalara ve tehlikelere hazır olabilirler. Zorlukların üstesinden gelme ve kendi kendilerini kontrol etme konularında onlara ders verilmelidir. Karşılaştıkları ayartmalara karşı koyarlarsa, kendilerini gereksiz yere ortaya atmazlarsa ve acele edip tehlike içine girmezlerse, ahlaken bozuk toplumdan ve onun kötü etkilerinden sakınacaklar. Daha sonra önlerine çıkacak kaçması imkânsız tehlikeli arkadaşlıklar yüzünden ortaya çıkacak boyun eğilmelerine, lekesiz ahlaklarıyla ve Rabbin gücüyle karşı duracaklar, güçlü karakterleriyle, ilkelerle ve doğrularla ayakta duracaklardır. Rabbe bağlı olanlar, en güçlü testi bile aldıkları uygun eğitim sayesinde güçlenen ahlaklarıyla geçeceklerdir.