Tasvirlere tapınma

Tasvirlere tapınma

“Tasvirlere tapınma” kiliseye fark ettirmeden, sinsice girmiş olan ve hıristiyanlığı bozan unsurlardan biridir.

Bu unsurla birlikte başka uygulamalar da ard arda başlatılmış, böylece kilise derin ve pratik putperestliğe kapılıp gitmiştir. Ne yazık ki bu akıma pek karşı çıkan olmamıştır. Kiliseyi bundan temizleme girişimine rağmen sorunun ne denli derin ve sabit olduğu görülüp vazgeçilmiştir” J. Mendham, The Seventh General Council, the Second of Nicaea (Yedinci Genel Konsey, İkinci İznik), Giriş, sayfa iii-vi

Tasvirlere tapınma uygulamasını karara bağlamak için, İ.S. 787’de gerçekleşen İkinci İznik Konseyinin işlemlerinin ve kararlarının kayıtları için bkz. A Select Library of Nicene and PostNicene Fathers (İznik ve İznik Sonrası Atalara ait Seçkin bir Kütüphane), ikinci seri, cilt XIV, sayfa 521-587 (New York, 1900); C.J. Hefele, A History of the Councils of the Church, From the Original Documents (Kilise Konseylerine ait bir Tarih, Özgün Belgelerden, kitap 18, bölüm 1, kısımlar 332, 333, bölüm 2, kısımlar) 345, 352 (T. ve T. Clark, 1896 baskısı), cilt 5, sayfa 260- 304, 342-372.

Yazı oluşturuldu 92