Vahiy Kitabı’nın En Heyecan Verici Mesajı

Vahiy veya diğer ismiyle Esinleme kitabı tüm Kutsal Kitap’taki en önemli kitaplardan biridir. Ana teması ve odağı İsa Mesih’in dönüşüdür. Vahiy, Şeytan’ın aldatıcı planlarının maskesini düşürür. Ve Allah’ın bu son günler için olan planlarını açıklığa kavuşturur.

Vahiy 14 üııcii bölümümde İsa Mesih’in, bir bulutun üzerinde dünyanın ekinini biçmek üzere gelmekle olan İnsanoğlu olduğu açıkça resimlenmiştir (14-16 ayetler). O gelmeden önce halkını dönüşüne hazırlamak için özel bir mesaj gönderir. Bu mesaji 6-12 inci ayetlerde buluruz.

Sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde “insanoğluna benzer biri” oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı: “Orağını uzat ve biç! Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor.” Bulutun üzerinde oturan, orağını yerin üzerine salladı, yerin ekini biçildi. Vahiy 14: 14-16

Not: Vahiy Şeytan’ın Aldatıcı Planlarının Maskesini Düşürür.