Şüpheleri Nasıl Yok Etmeli

Bazıları Kutsal Kitap tan şüphe ederler, çünkü anlayamadıkları bazı bölümlerle karşılaşmışlardır. Kutsal Kitap’ta açıklaması zor olan yerleri okumuşlardır. Bu durum özellikle Rab’be yeni gelmiş kimseler için geçerlidir. Şeytan, Kutsal Kitap´ın Tanrı nın mesajı olduğu konusundaki imanlarını sarsmak ister. Bu kimseler şunu sorarlar: “Doğru yolu nasıl bulabilirim? Eğer Kutsal Kitap gerçekten de Tanrı’nın Sözü ise, şüphelerimden […]

Tasvirlere tapınma

“Tasvirlere tapınma” kiliseye fark ettirmeden, sinsice girmiş olan ve hıristiyanlığı bozan unsurlardan biridir. Bu unsurla birlikte başka uygulamalar da ard arda başlatılmış, böylece kilise derin ve pratik putperestliğe kapılıp gitmiştir. Ne yazık ki bu akıma pek karşı çıkan olmamıştır. Kiliseyi bundan temizleme girişimine rağmen sorunun ne denli derin ve sabit olduğu görülüp vazgeçilmiştir” J. Mendham, […]

Tek Güvencemiz

Tanrı’nın halkı, karanlık ruhların aldatıcı gücüne karşı tek güvence olarak Kutsal Yazılara yöneltilmektedir. Şeytan insanların Kutsal Kitap bilgisi edinmelerine engel olmak amacıyla her türlü hileye başvurur. Tanrı’nın getirdiği her uyanışa karşılık, O daha yoğun bir etkinliğe neden olmaktadır. Mesih’e ve O’nun izleyicilerine karşı son mücadele yakında başlayacaktır. Sahte ve gerçek birbirine o denli yakından benzemektedir […]

Vahiy Kitabı’nın En Heyecan Verici Mesajı

Vahiy veya diğer ismiyle Esinleme kitabı tüm Kutsal Kitap’taki en önemli kitaplardan biridir. Ana teması ve odağı İsa Mesih’in dönüşüdür. Vahiy, Şeytan’ın aldatıcı planlarının maskesini düşürür. Ve Allah’ın bu son günler için olan planlarını açıklığa kavuşturur. Vahiy 14 üııcii bölümümde İsa Mesih’in, bir bulutun üzerinde dünyanın ekinini biçmek üzere gelmekle olan İnsanoğlu olduğu açıkça resimlenmiştir […]

Yanlış Öğretişler Nasıl Girdi

Bu öğretişlerin önde gelenleri ‘insanın doğal ölümsüzlüğü’ ve ‘ölümde bilinçli olma’ inancıdır. Bu öğreti Roma’nın azizlere dua etme ve bakire Meryem’e tapınma geleneklerine yol açtı. Bunlar ayrıca ilk zamanlarda papalık inancına giren ‘tövbesizlere sonsuz işkence’ düşüncesine de yol açtılar. Putperestliğin başka bir buluşuna da yol açılmıştı. Batıl inancı olan kalabalıkları korkutmak için ‘purgatorya’ masalı uyduruldu. […]

Yaşam Kayıtlarımızla Yüzleşmek

“Ben bakınca, tahtlar kuruldu, öncesiz olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçları yün gibi paktı. Tahtı ateş alevleri, tahtının tekerlekleri kızgın bir ateş gibiydi. Onun önünden, ateşten bir ırmak akıyordu. Binlerce ve binlerce kişi O’na hizmet ediyordu; On binlerce on binler önünde ayakta duruyordu. Yargılama evresi başladı, kitaplar açıldı” (Daniel 7:9,10). İnsanların, tüm […]

Yeni Bir Hayatın Gizemi

Nasıl gerçekten hep olmak istediğiniz gibi bir insan olabileceğinizi hîç merak ettiniz mi? Nasıl oluyor da en çok çalıştığımız zaman en çok başarısızlığa uğruyoruz? Hepimiz Tanrının yardımından yoksun, çaresiz tutsaklarız. Bizler, kendi düşmüş doğamızın köleleriyiz. Değişmeyi dileyebiliriz fakat hiç değişme gücümüz yok. Allah’tan ayrılmış ölümlüleriz. İsa’nın ölümü her bir kişi için, bir hediye olarak, ölüm […]

Zaman doldu

Mesih onları öğrencilerini şu bildiriyle gönderdi: “Zaman doldu’ diyordu, ‘Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!” (Markos 1:15). Bu bildiri Daniel 9’daki peygamberliğe dayanıyordu. Altmış dokuz haftanın sonunda Önder Mesih’in ortaya çıkışı gerçekleşecekti. Öğrenciler de Mesih’in tüm dünyayı yönetmek amacıyla Kudüs’te bir egemenlik kurmasını beklediler.  Kendilerine emanet edilen bildirinin anlamını yanlış kavradılarsa da ilan ettiler. […]