Yakup Eve Geliyor

Bu bölüm Yaratılış 34; 35; 37’ye dayanmaktadır. Yakup Padan-Aram’dan Kenan ülkesine, Şekem Kenti’ne güvenlik içinde vardı. Kentin yakınında konakladı. Çadırını kurduğu arsayı Şekem’in babası Hamor’un oğullarından yüz parça gümüşe aldı. Orada bir sunak kurarak ona El-Elohey-İsrail adını verdi.” Yakup burada, on sekiz yüzyıl sonra Yakup’un oğlu ve Kurtarıcı olan Mesih’in gelip dinlendiği kuyuyu kazdı. Mesih, […]