Aile İçinde Din

AİLE İÇİNDE DİN

Gerçek Din İnancını gösterin; Rabbin tembih ve terbiyesiyle çocuklarını yetiştirme şekli, ailenin sahip olduğu din inancına bağlıdır. Aile içerisindeki her bir kişi Mesih’in dersleriyle beslenmelidir ve Mesih’ten uzaklaşarak şeytan’ın çekiciliğine ve ayartmalarına kapılmamaları için, tam bir ihtiyatla her ruhun ilgi duyduğu alanlara karşı dikkat edilmesi emredilir. Bu standart her ailenin ulaşması gereken bir amaçtır, gösterdikleri bu çaba sonuçta ümitlerini boşa çıkarmayacaktır veya cesaretlerini kırmayacaktır. Anne ve babalar verdikleri eğitime özen gösterip ve tetikte durduklarında ve olaylara aynı cepheden bakarak çocuklarını Rabbin görkemine uygun yetiştirdiklerinde ve Rable birlikte çalıştıklarında, Rabde onlarla birlikte, Mesih’in uğruna öldüğü çocukların ruhlarını kurtarmak için çalışır.

Din eğitiminin anlamı, sıradan verilen eğitimden çok daha yücedir. Bunun anlamı çocuklarınızla dua etmenizdir, Mesih’e nasıl yaklaşacaklarını öğretmeniz ve Rabbe tüm isteklerinizi söylemenizdir. Bunun anlamı Mesih’in sizin için her şey olduğunu yaşamınızda göstermenizdir ve O’na karşı olan sevginiz sizleri sabırlı, iyi kalpli, bencil olmayan biri yapacaktır ve sizden sonra çocuklarınız emredileni aynı İbrahim peygamberin yaptığı gibi sarsılmadan aynı şekilde yerine getireceklerdir.

Eğer aile içerisinde anne ve babalar gerçek Mesih inanlılarıysa, dua evinin örnek üyeleri olacaklardır, ailelerini ilgilendiren konuları iyi bir şekilde idare ettikleri gibi aynı şekilde toplumdaki ve dua evindeki sorunları da idare edebilecek yeteneklere sahip olacaklardır. İnancın anlamının ve uygulamasının sizler için basit olmasına izin vermeyin, inancınızın Tanrı’nın gerçeğini yansıtmasını sağlayın.

Dinin uygulandığı evlerde, sorunlar iyi bir sonuca ulaşmıştır. Rabbin tasarladığı, evde yapılması gereken görevleri anne ve babaların tam olarak yerine getirmeleri için din onlara yol gösterecektir. Çocuklar, Rabden korkarak ve Rabbin tembihleriyle büyüyeceklerdir.

Din toplum yaşamını etkileyecekse, mutlaka ilk olarak aile ortamını etkilemelidir. Eğer çocuklar evde Rab sevgisiyle ve korkusuyla eğitildilerse, dünya üzerinde başka yere gittiklerinde kendi ailelerini yetiştirirlerken Rabbin arzusuna uygun bir şekilde eğitim verecek yeteneğe sahip olacaklardır, sonuçta topluma gerçek prensipleri aşılayacaklar ve dünyanın etkilerine karşı bir güç olacaklardır. Din, ev eğitimden asla ayrılmamalıdır.

Evde verilen Din Eğitimi Çok Önemlidir; Dua evinin başarısı temelde aile hayatına dayanır. Evde uygulanan kuralların etkileri, dua evinin içine taşınır; bu nedenle dua evindeki görevler ilk olarak evde başlamalıdır.

Evde iyi bir din eğitimine sahip olduğumuz zaman, dinin getirdiği mükemmel bir birliğe sahip olacağız. Evde bu kaleyi bırakmayın. Ailenizi Rabbe adayın ve daha sonra evde inanlı bir kişi gibi konuşun ve davranın. Evde sabırlı, merhametli ve iyi kalpli olun, öğretmen olduğunuzun farkında olun. Her anne bir öğretmendir ve her anne Mesih’in okulunda bir öğrenen olmalıdır, böylece kadın nasıl bir eğitim vereceğini bilebilir, böylece çocuklarının karakterine doğru bir şekil, doğru bir biçim verebilir.

Dini Eğitimin Gecikmesi Hatadır; Anne ve babalar, dini açıdan çocuklarına eğitim vermeyi ihmal ettiklerinde korkunç bir hata yaparlar, çocuklarının gelecekte doğruyla yanlışı ayırt edebileceklerini ve kendi kendilerine endişesini duyup Tanrı’yı arayacaklarını düşünürler. Şunu göremiyor musunuz, eğer siz onların kalplerine ilahi bir gücün gerçeğini ve sevgisinin değerli tohumlarını ekmezseniz şeytan kötülük tohumlarını darayla birlikte bu kalp bahçesine ekecektir?

Çocuklar çoğu kez dini eğitim almaksızın büyürler, çünkü anne ve babalar Tanrı inancının beraberinde getirdiği görevler konusunda çocuklarının daha çok genç olduklarını düşünürler.

Çocukların görevlerini yerine getirme sorumluluklarına karşı aile fertleri olarak tereddüt etmeksizin kesinlikle karar verilmelidir ve dini açıdan büyük bir önem gösterilerek bu soruna dikkat edilmelidir.

Anneler ve babalar çocuklarınıza nasıl bir yön çizmeye çalışıyorsunuz? Dinsel açıdan uzak tutmaya çalıştıklarınızla, çocuklarınızı baş başa bırakıyor musunuz? Çocukluk yada gençlik dönemleri içerisinde, öğütler vermeden veya tembihlerde bulunmadan çocuklarınızı kendi kaderleriyle yalnız bırakıyor musunuz? Mutlu olduklarıyla onları yalnız bırakıyor musunuz? Bütün bunları yapıyorsanız, sizler Rab tarafından verilen sorumlulukları ihmal ediyorsunuz.

Verilen Eğitimi Çocuğun Yaşına Göre Uyarlama; Minikler kısa sürede söylenenleri anlayacak zekâya ulaşacaklardır, anneler ve babalar İsa Mesih’in hikâyesini onlara anlatmalıdırlar, sonuçta Beytlehem’li bebekle ilgili değerli gerçeği büyük bir zevkle dinleyeceklerdir. Çocuklarının zihinlerine giren Tanrıya saygı gösterme düşüncesi, onların yeteneklerine ve gelecekteki yıllarına uyarlanır. Çocuklarınızı dualarınızla İsa’ya getirin, çünkü Rab, çocuklarınızın Tanrı’nın yolunu öğrenmelerini mümkün kılar, böylece onlar Rabbin sözlerinin anlamını öğrenirler.

Çocuklar daha küçük yaştayken, ilahi etkilere karşı çevrelerinden kolaylıkla etkilenirler. Rabbin kendisi bu çocuklara özel ilgi gösterir ve Rabbin tembih ve terbiyesiyle büyüdüklerinde, anne babalarına engel olmazlar ve onları rahatlatırlar.

Anne ve Babalar Dini eğitime mutlulukla Bakın; Anne ve babalar, evde dini bir eğitimi verme sorumluluğuna sahiptirler.

Anne, ailesinin ruhani ihtiyaçlarını karşılamasına zaman bırakmayan birçok işin kendi üzerinde toplanmasına izin vermemelidir. Anne ve babalar, yaptıkları işlerde Rabbin yol gösterici olduğunu görmelidirler. O’nun önünde dizlerinin üzerine çökmelidirler, böylece sahip oldukları büyük sorumlulukların farkına varacakları gerçeği elde edeceklerdir ve verdikleri eğitimde ve tembihlerde asla hata yapmayacak Birine çocuklarını teslim edeceklerdir.

Ailede baba, dini eğitimi verme görevini tümüyle annenin üzerine yıkmamalıdır. Bu önemli görevi anne ve baba birlikte yerine getirmeli ve yeniden incelenecekleri yargı gününe çocuklarını hazırlamak için, her ikisi de üzerine düşeni tek tek yapmalıdır.

Çocuklar, Tutarlı Yaşam için Anne ve Babalara Bakın; Genç zihin her türlü etkinin altında kalır. Yüz ifadesi önceden prova edilmiş gibidir, ses tonu karşısındakinin etkisi altındadır ve davranışlar aynı şekilde taklit edilir. Sinirli ve huysuz anne babaların tamamen bu dünyaya bağlı yaşamlarının bazı dönemlerinde verdikleri derslerden çocuklarının öğrenemediği onların yaşamlarıydı. İmanlı olmanın getirdiği tutarlılığı çocuklar mutlaka anne ve babalarının yaşamlarında görmelidirler. Tutarlı yaşamlarıyla ve kendilerini kontrol ederek yerine getirdikleri idare şekilleriyle anne ve babalar çocuklarının karakterlerine iyi yönde şekil verebilirler.

Rab İyi Düzenlenmiş bir Aileden Onur Duyar; Ailelerinde Rabbi birinci sıraya koymaları, çocuklarına Rabden korkmayı öğretmeleri, anne ve babaların bilgeliklerinin başlangıcıdır, O’na karşı isyankâr olmak yerine Rabbe itaat etmeleri, sevgilerini göstermeleri, iyi düzenlenmiş bir aile olarak dünyanın iyi bir yer olmasına katkıda bulunduklarını hem insanoğlunun önünde ve hem de meleklerin önünde Rabbi yücelterek gösterirler. Mesih onların evine yabancı değildir; O’nun adı saygı gösterilen ve yüceltilen bir aile adıdır. Rabbin var olduğu hissedilen bir evden ve çocukların Yaratıcılarına, Kutsal Kitaba ve dine büyük saygı göstermelerinden melekler sevinç duyarlar. Bu çeşit aileler verilen sözü hak ederler: “Beni onurlandıranları bende onurlandıracağım.”

Anne ve babalar dindar bir kişiliğe sahip olsunlar diye çocuklarını zorlamamalıdırlar, tam aksine vermek istedikleri ölümsüz prensipleri, çekici bir ışığın altına getirmelidirler.

Anne ve babalar neşeli davranışlarıyla, inanlı nezaketleriyle, şefkatli davranışlarıyla ve sevecenlikle halden anlamalarıyla, Mesih inancını çekici yaparlar; ama aynı zamanda öğrettikleri saygılı olma ve itaat etme konularında ödün vermeden ayakta durmalıdırlar. Doğru prensipler, çocuğun zihninde mutlaka yer etmelidir.

Bazı Aileler Niçin Başarısızdır; Bazı anne babalar inançlarını açıkça gösterseler bile, Rabbe itaat etme ve saygı gösterme gerçeğini göz ardı etmeden, arzu ettikleri rahatlığa ve mutluluğa Rabbin istekleriyle çatışmadan ulaşmalıdırlar. “Rabden korkmak bilgeliğin başlangıcıdır.” Bu gerçek, kişinin karakteriyle yaşamı arasında oldukça iyi dengelenmelidir. Rabbi doğru tanıma, Mesih’i bilmemizden geçer, bizleri kurtarmak için, kimin öldüğünü akıllarına sokmalıdırlar.

Anne baba olarak belki de sizler bütün bunları yapacak zamanınızın olmadığını düşünebilirsiniz, ama ailenizin iyiliği için bu çalışmayı yapacak zamanı mutlaka bulmalısınız, yoksa şeytan zaman bulup açıkları kapatacaktır. Bu önemli görevi yerine getirmenizden sizleri alıkoyacak olan her şeyi yaşamınızdan silip atmalısınız ve Rabbin emrettiği şekilde çocuklarınızı eğitmelisiniz. İnsan tabiatın sahip olabileceği, dünyevi hiçbir zenginliğe dönüp bakmayın, isteklerinizi sınırlı tutun, hesaplı yaşayın, sonuçta örnek biri olacaksınız, bununla birlikte Mesih’in hatırına kendinizin ve çocuklarınızın dini eğitimini ihmal etmemelisiniz.

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 78

AİLE İÇİNDE DİN” için bir görüş

Yorumlar kapalı.