ALLAH İLE BARIŞMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ

Allah İle Barışmak İçin Ne Yapmalıyız

Bugün dünyamızda kanunsuzluk her yeri kuşatmış, insanlar ölüyor, çocukların yaşam koşulları zorlaşıyor. Doğa ortamında kaos hakim olmakta.

Kutsal Kitap’ta Yeşeya kitabında 24:5-6 şöyle yazmaktadır.: Dünyada yaşayanlar onu kirletti. Çünkü Tanrı’nın yasalarını çiğnediler, kurallarını ayaklar altına aldılar. Ebedi antlaşmayı bozdular. Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi. Orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar. Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak.

İnsan Allah’ın Yasasını çiğneyerek mutlu olamaz.  Sürekli barış içinde yaşamak için; Allah tarafıdan tasarlanmışız. Ve bize hiç kimse bu huzuru, esenliği başkası veremez.

Birçok insanlar şöyle düşünmektedirler. Allah’ın Yasasını uyguladığımız için özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Kutsal Sözler bize tam tersini söylemektedir. Yeremya 31:33.: Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB, “Yasamı içlerine yerleştirecek, Yüreklerine yazacağım. Onların Tanrısı ben olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

Allah ile olan ilişkimiz İsa mesihin aracılığıyla mümkündür. O zaman On Emir, bizim kalplerimzide kazılmış oluyor.

Allah ile barışmak için ne yapmalıyız:

İsa Mesihin gelişi Allahın tarafından bu dünya için verilmiş olan benzersiz bir hediyedir.

İsa Mesihin karakterine bürünmemiz (benzemek) için sürekli ışığa uzanmamız gerekir. Eğer İsa Mesih ile birlikte olmayacaksak, bizler sınanmalara karşı direnemeyeceğiz. Ayrıca, kötülükten ayrılma ve kirlilikten arınamayacağız. Kendi kalplerimizi değiştirmeye, benliğimizin yaptıklarıyla günahlarımızı arındırmaya imkanımız yoktur. O’na inanarak O’na ait oluyoruz ve O’na inanarak O’nda büyümeliyiz. Allah’a kalplerimizi vermemiz gerekiyor. O’na hizmet ederek, O’nun isteklerini yerine getirdiğimiz zaman, kalplerimizde bulunacak, bizim gücümüz olacak ve O’nun doğruluğu bizde olacak.

Toplumumuzda Mesih takipçileri ünvanını alıyorsak, onurlu ve haysiyetli  taşımamız gerekiyor. Çünkü, O günahlı dünyamıza bir insan olarak geldi ve O’nun doğruluğunda nasıl yaşamamız gerektiğini bizlere göstermiş oldu. Her günümüzü Allah’a adamış olursak,  o zaman dünyadan gelen sınamalar bizi etkilemeyecek. İmanlı yolculuğumuzda bir çok sorunlarla, üzüntüllerle, sınanmalarla karşılaşmış olacağız.

Ama Allah, Yeni Ahit’te Matta Kitab’ında 11. bölümde 28. Ayet’te şu sözleri şöylemiş oluyor.: “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm.” Ayet bize şunu söylemektedir. Hayatımızda gerçekleşen endişelerimizi, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, dualarla Allah’a anlatmalıyız. Çünkü, Kurtarıcımız bizi daima duymaktadır, derdimize derman olmaktaıdr. Rab’bimiz bir zamanlar bu dünya da yaşayarak şöyle demişti: Dileyin size verilecektir.

Bakışlarımızı O’ndan ayırmayalım, çünkü O’nun ölümü bizim kurtuluşumuzdur. Allah bizi özgür olarak yarattığı için yolumuzdan şaşabiliriz. Bizler başka yola yön almamak için, daima uyanık kalmamız ve dua etmemiz gerekiyor. Herbirimiz gideceğimiz yolu kendimiz seçmekteyiz. Hepimiz biliyoruz. Şeytan meleklerin üçte birini Allah’a güvenmemeleri için  ikna etti, bu şekilde onları Allah’tan ayırdı. Aynı şekilde Adem ile Havva’yı yanılttı ve günah işlemelerine yardımcı oldu. On Emir, şeytan tarafından çarptırılmış oldu. Şeytan bütün gücüyle Allah’ın karakterini farklı bir şekilde göstermekteydi. Ve melekleri, Allah’a karşı protesto etmelerini sağlamış oldu. Fakat İsa Mesih’in günahlara kefaret etmesi (Tanrı’nın kusursuz kurbanı olarak ölümü ) ile bütün dünyadaki yaşayanlar için geri dönüş yolu sağlanmış oldu.

İsa Mesih’in lütuf aracılığıyla insanlar, Allah’ın yasasını uygulayabilir. Allahın yasasını kalbinde taşıyan gerçek savunucularını toplamış oluyor. Yeşeya Peygamber, 51. bölümde 7. Ayet’te şöyle yazılmaktadır: Ey sizler, doğruluğu bilenler, Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni!. İnsanların aşağılamasından korkmayın, yılmayın sövgülerinden.

Aynı şekilde Vaiz kitab’ında 12. bölümde 13,14. Ayetlerde şu sözlerle karşılaşmaktayız: Her şey duyuldu, sonuç şu: Tanrı’ya saygı göster, buyruklarını yerine getir, Çünkü insanın bütün görevi budur. Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır, İster iyi ister kötü olsun.

Günahlarımızdan TÖVBE etmeli ve sırt çevirmeliyiz. Eğer bunu yapmayacak olursak, her günah işlememizde Allah’tan uzaklaşmış oluruz. İsa Mesih günahkarlar için bu dünyaya gelmiş oldu. İsa Mesih’in arzusu, herkezin kendisiyle birlikte olmasını istemektesidir.

Vahiy 22:14’de şöyle yazılmaktadır: Kaftanlarını yıkayan ve böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu!.

Yeni Ahit’te Yuhanna 14:15. Ayet’te, şöyle söylemektedir: Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.

Allah’ta var olan insanlar için Kutsal Kitap öğretişlerde ölçüdür. Herhangi bir öğretişi kabul etmden önce bizler, Kutsal Kitab’ın rehberlğinde araştırmalıyız. Bu bizim en önemli görevimiz olmaktadır. Yuhanna kitab’ında 5 Bap 39. Ayet’te: Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlarda sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!

Allah ile barışmak ve kalbimizde kabul etmek istiyorsak, -ki: O hayatımızı değiştirsin. Bu değişim için DUA bizlere yardımcı olacak. Allahımızla açık, samimi bir sohbet DUA’dır. O herkesin düşüncelerini ve endişelerini bilmektedir. Yedi milyar insanın kalbini çalıştıran bir Allahımıza ufak sorunlarla gelmek için çekinmemeliyiz. Sorunlarımızı anlatmalıyız. Çünkü, Allah bizleri herşekilde sevmektedir. O’na her problemini, her endişeni anlat. Allah sana yardımcı olacak.

Şimdi herbirimizi Allah’a dualarımızla danışmaya davet ediyorum.

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 79