Başlangıcından beri bütün hayatı inşaa etmek

Başlangıcından beri bütün hayatı inşaa etmek

İsa, öğrencilerine “Küçük çocukların bana gelmesine izin verin ve onları durdurmayın” dediğinde, çocuklar hakkında derin bir açıklama yaptı. Çünkü Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir.”(Luka 18:16). Öğrenciler, çocukların İsa’yı rahatsız etmesinden korkarken, Kurtarıcı onları kucakladı ve değerlerini teyit etti.

Bilge Kral Süleyman, “Çocuklar RAB’bin verdiği bir mirastır”
(Mezmurlar 127: 3) dedi. Yedinci gün Adventistleri, gençlik kulüpleri, yaz kampları ve diğer açık hava etkinlikleri, uluslararası gençlik toplantıları, haftalık Sebt okul programları, geziler, tatil Kutsal Kitap okulları ve ilköğretimden üniversiteye kadar kaliteli bir eğitim sistemi ile çocuk gelişimini teşvik eden bir kültür yaratmayı kabul ediyorlar.

Süleyman ayrıca, bu ebeveynlik tavsiyesi: “Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, yaşlandığında o yoldan ayrılmaz” (Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6,). Yedinci Gün Adventistleri erken çocukluk eğitiminin önemini vurgulayan programlar ve yayınlar aracılığıyla ebeveynleri desteklemektedir. Çocuk yetiştirme konusundaki Yedinci Gün Adventist yaklaşımı, manevi büyümeye odaklanmaktadır. Fakat aynı zamanda, toplumda ve dünyada yararlı hizmete yol açan sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ve entelektüel öğrenimi vurgular.
Çocuklar Allah’a iade edilecek bir armağandır. Ellen White, şunları söyledi: “Babalar ve anneler, çocuklarına Rab’bin ailesinin genç üyeleri olarak bakmalı ve Onlara cennet için eğitim vermeyi taahhüt ederler. .” (“The Desire of Ages,” p. 515)

Yazı oluşturuldu 74