Batıl İnançlar Kapılma Kurtulma

Batıl inanç, okültizm ve ruhçuluk adım attığımız her yerde karşımıza çıkar. Bu uygulamalarla çok çabuk temas haline geçeriz. Bu yalnızca hoşlandığımız zararsız bir vakit geçirme olayı mıdır, yoksa oldukça ciddi bir durumla mı karşı karşıya kalmaktayız? Kutsal Kitap bu konuda bizi uyarıyor: Dikkat! Ölüm Tehlikesi! Tanrı batıl inanç, okültizm ve ruhçuluk alanındaki tüm uğraşıları “Nefretle” […]

İman ya da Batıl İnanç

Her kitapçıda “Esoterik” kavramını konu alan yığınla kitap görebiliriz. Bu alandaki yayınlara talep gün geçtikçe artmaktadır. Belirli kavramlar burada da hep karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan sıralayabileceğimiz birkaçı: “Astroloji”, “Ruhsal Tedavi”, “Hipnoz”, “Büyü”, “Meditasyon”, “Zihinsel Gelişim”, “Tasavvuf’, “Ruçhu Tedavi”, “Ruhçuluk”, “Yoga”. Gerçeği asla değiştiremeyiz: çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan batıl inanç, okültizm ve ruhçuluk günümüzde çok büyük rol […]