Dua

MATTA 21:22 İsa Mesih, dua’ya alınan yanıtların imanımızla bağlantılı olduğunu belirterek iman ve dua’dan söz eder. (bkz. Matta 21:22) Tanrı’nın iradesiyle uyumlu olan herşey, kuşku duymayan herkes için mümkündür.  Dua, Tanrı’ya bir dostumuz olarak içimizi dökmektir. Tanrı bizi tanısın diye dua etmeyiz. O’nu tanımamıza yardımcı olması için dua ederiz. Dua Tanrı’yı bize değil, bizi Tanrı’ya […]

Dua Etme Ayrıcalığı

Tanrı bize doğa, Kutsal Kitap ve Ruh’u aracılığıyla seslenir. Kendisini bizi yönlendirdiği yollar sayesinde de öğreniriz. Ancak bunlar bize ruhsal yaşam ve güç vermeye yeterli değildir. Arzularımızı ve O’na olan sevgimizi de dile getirmeye ihtiyacımız vardır. Zihinlerimiz O’na yönelik olabilir. O’nun merhametini, sözlerini ve bereketlerini düşünüyor olabiliriz. Ancak bu düşüncelerimizi tam anlamıyla O’nunla paylaşıyoruz demek […]

İman ve Kabulleniş

Tanrı’nın Ruhu size seslenip neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyledikçe, günahın kötülüğünü ve gücünü daha iyi görebilirsiniz. Bunun sonucunda suçluluk ve pişmanlık hissedersiniz. Günah çirkinleşir ve nefrete dönüşür, çünkü sizi Tanrı’dan ayırmıştır. Kötülüğün gücü sizi köle haline getirmiştir. Kaçmak istedikçe daha da içine batarsınız. Yaşamınızın bencillik ve günahla dolduğunu görürsünüz. Kalbiniz ve arzularınız temiz değildir. […]