Yakup Eve Geliyor

Bu bölüm Yaratılış 34; 35; 37’ye dayanmaktadır. Yakup Padan-Aram’dan Kenan ülkesine, Şekem Kenti’ne güvenlik içinde vardı. Kentin yakınında konakladı. Çadırını kurduğu arsayı Şekem’in babası Hamor’un oğullarından yüz parça gümüşe aldı. Orada bir sunak kurarak ona El-Elohey-İsrail adını verdi.” Yakup burada, on sekiz yüzyıl sonra Yakup’un oğlu ve Kurtarıcı olan Mesih’in gelip dinlendiği kuyuyu kazdı. Mesih, […]

Yusufun Hayatına Giriş

Yakup Beyt-El’deki Deneyimine Dönüyor Yakup Beyt’-El’e yaptığı ilk ziyareti ve Rab’bin geceleyin orada bir görümde kendisine nasıl göründüğünü yeniden anlattı. Kendi yüreği yumuşamış, çocukları da sakinleşmişti. Beyt-El’e vardıklarında onları Tanrıya tapınmak amacıyla hazırlamanın en etkili yolunu seçmişti. Ev halkı, ellerindeki sahte ilahlarını ve kulaklarındaki küpeleri Yakup’a verdiler. Yakup da bunları Şekem’deki bir meşe ağacının altına […]

Yusufun Şaşırtıcı Öyküsü

Yusuf’un Şaşırtıcı Öyküsü Bu arada Yusuf, kervanla birlikte yoluna devam ediyordu. Çocuk, uzakta babasının çadırlarının kurulu olduğu tepeleri görüyordu. Sevecen babasını düşünerek ağladı. Dotan’da işittiği hakaret ve acılıkla dolu sözler hala kulaklarında çınlıyordu. Titreyen bir yürekle geleceğe baktı. Yalnız ve arkadaşsız olarak gittiği tuhaf ülkede kendisini acaba neler bekliyordu? Yusuf, bir süre için tarifi imkansız […]

Yedinci Gün Adventistleri Allahın bir olduğuna inanır mı

“İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.” (MARKOS 12:29). Elçi Pavlus şöyle dedi: “… Birden fazla Tanrı yoktur” (1.KORİNTLİLER 8:4). Yakup Peygamber, “Sen Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar” dedi (YAKUP 2:19). Bilge olan tek Tanrı’ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik […]