Günahın Sonuçları

Süleyman’ı müsrif ve baskıcı bir kişi olmaya yönelten etkenlerden önde geleni, öz verili bir yaklaşımdan yoksun kalmasıydı.  Musa Sina Dağının eteklerinde halka Allah’ın buyruğunu iletmişti: “Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.” İsrailliler bu buyruğa karşılık çok sayıda armağan getirmişti. Her istekli, hevesli kişi Buluşma çadırının yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için Rab’be armağan […]

Günahkarın Mesihe duyduğu ihtiyaç

Tanrı, Adem ile Havva’yı yaratırken onları akıl ve iradeyle donattı. Tanrı’nın düşündüğü gibi düşünüyorlardı ve O´nun yollarından yürüyorlardı. Günahsız olmak istiyorlardı ve hedefleri kutsal olmaktı. Ama Tanrı’ya itaatsizlikleri sonucu düşünceleri değişti. Tanrı sevgisinin yerini bencillik aldı. Günah yüzünden o kadar güçsüz hale düştüler ki, kötülüğe karşı koyamaz oldular. Artık şeytan’ın kölesiydiler. Tanrı özgür kılmadığı sürece […]

Günümüzdeki ruhsal uyanışlar ne kadar başarılı

Tanrı Sözünün sadık bir şekilde vaaz edildiği yerlerde, O’nun tanrısal kökenini onaylayan sonuçlar alındı. Günahkarlar vicdanlarının sızladığını hissettiler. Zihinler ve yürekler derin bir ikna duygusuyla doldu. İnsanlar Tanrı’nın doğruluğunu hissettiler ve “Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?” diye feryat ettiler (Romalılar 7:24). Çarmıh’ın gerçekleri kendilerine açıklanırken, Mesih’in günahları için nasıl kefaret ettiğini gördüler. İsa’nın […]

Haftanın Başlangıçı

Yaratılışla başlayan haftanın, tıpkı Sebt günü gibi bütün Kutsal Kitap tarihi boyunca devam ettiğini görüyoruz. İlk hafta yedi günden oluşuyordu. Yaratılış etkinliği altı gün sürmüş, Tanrı yedinci gün dinlenmiş ve aynı gün insanların da dinlenmesini buyurmuştur. “Sebt Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın Rab’be Sebt Günü […]

Hayal Kırıklığından Zafer Sevincine

Gerçeğin ne olduğundan emin olabilir miyiz? Allah’ın bugün dünyada özgün, gerçek bir dua evi var mıdır? Hangi dua evi gerçek dua evi olduğunu bilmek mümkün müdür? Vahiy kitabı bize bir gerçeğin olduğunu anlatmak için hazırlanmıştır. Bu sorulara kesin, açık sağlam cevaplar vermek için yazılmıştır. Vahiy kitabının 10. kısmı Kutsal Kitap’daki en etkileyici bölümlerden birisidir. Canlı […]

İLAHİ REHBERLİK İÇİN VERİLEN SÖZLER

İsa Mesih Annelerin İlahi Arkadaşıdır; Sizin müşfik Kurtarıcınız, sevgi ve şefkatle sizleri izliyor, dualarınızı işitmeye ve sizin ihtiyaçlarınız için size yardım etmeye hazır. O, her annenin kalbindeki yükü bilir ve her acil durumda onun en iyi arkadaşıdır. Rabden korkan imanlı anne O’nun sürekli dostluğundan destek alır. Dünya üzerindeyken, O, tasalardan ve sıkıntılardan dolayı endişeli, fakirlikle mücadele […]

İman ve Kabulleniş

Tanrı’nın Ruhu size seslenip neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyledikçe, günahın kötülüğünü ve gücünü daha iyi görebilirsiniz. Bunun sonucunda suçluluk ve pişmanlık hissedersiniz. Günah çirkinleşir ve nefrete dönüşür, çünkü sizi Tanrı’dan ayırmıştır. Kötülüğün gücü sizi köle haline getirmiştir. Kaçmak istedikçe daha da içine batarsınız. Yaşamınızın bencillik ve günahla dolduğunu görürsünüz. Kalbiniz ve arzularınız temiz değildir. […]

İman ya da Batıl İnanç

Her kitapçıda “Esoterik” kavramını konu alan yığınla kitap görebiliriz. Bu alandaki yayınlara talep gün geçtikçe artmaktadır. Belirli kavramlar burada da hep karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan sıralayabileceğimiz birkaçı: “Astroloji”, “Ruhsal Tedavi”, “Hipnoz”, “Büyü”, “Meditasyon”, “Zihinsel Gelişim”, “Tasavvuf’, “Ruçhu Tedavi”, “Ruhçuluk”, “Yoga”. Gerçeği asla değiştiremeyiz: çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan batıl inanç, okültizm ve ruhçuluk günümüzde çok büyük rol […]

İnatçılık Nasıl Gelişiyor?

Tanrı insanlara kulları aracılığıyla konuşur ve günahı azarlar. Kendisini düzeltmeyi reddeden bir kişinin olumsuz eylemlerine Tanrı engel olmayacaktır. Yenilenen her kötü eylem kişinin Tanrı’ya karşı direncini artırır, gözlerini körleştirir ve vicdanının sesini boğar. Tanrı bunun sonucunda biçilecek kötü ürünü engellemek için mucize yapmaz. “İnsan ne ekerse, onu biçer” (Galatyalılar 6:7).  Suçlu vicdanlarını yatıştıranlar, büyük isyancının […]

İnsanın ışığı reddetmesi

Ruhsal karanlığın nedeni Tanrı’nın keyfi bir şekilde lütfunu geri çekmesi değildir. Yahudi halkı, dünyaya bağlanarak ve Tanrı’yı unutarak Mesih’in gelişi konusunda tümüyle cahil kalmıştı. İnançsız bir yaklaşımla Kurtarıcı’yı reddetmişti. Yahudi ulusunu kurtuluşun bereketlerinden kesip atan Tanrı değildi. Gerçeği reddedenler, ‘karanlığı ışık yerine ve ışığı karanlık yerine’ koydular (Yeşaya 5:20). Müjdeyi reddeden yahudiler, Tanrı’nın varlığının artık […]

İtiraf Etmek

Günahlarını gizleyen başarılı olamaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13). RAB’bin merhametine erişmenin yolu gayet basit, akılcı ve adildir. Rab, günahlarımızın bağışlanması için bizden zor ve acı verici bir şey yapmamızı istemez. Yorucu, uzun bir yolculuk yapmamıza da gerek yoktur. Acı çekerek günahlarımızın cezasını ödeyemeyiz. Her kim günahını itiraf edip, ona sırtını dönerse, […]

Kader İle Buluşma: YARGI

İnanılmaz bir gerçeği keşfettik. Yargı zamanında yaşıyoruz. Kutsal Kitap’ta yargıdan 1,000 kez bahsediliyor. 1844’de Allah’ın önbildiri saati çaldı. Vahiy’in melek habercisi “Allah’ın yargı saatinin geldiğini” ilan etti (Vahiy 14:7). Yargı zamanında İsa günahı yargılarken adil ve sevgi doludur. Her olay, ölüm kalım meselesidir. Tüm evren Tann’nın her bir insanı kurtarmak için yapılabilecek her şeyi yaptığının […]