Karanlıkta Işık

Yahuda krallığının sonunu belirleyen karanlık yıllar, Allah’ın peygamberlerinin cesaret verici sözleri olmasaydı yüreği en sağlam olanları bile ümitsizliğe itebilirdi. Rab Kudüs’te Yeremya, Babil sarayında Daniel, Cebar kıyılarında Hezekiel aracılığıyla merhametini gösterdi ve sonsuz tasarısını bildirerek Musa’nın yazılarındaki vaatleri seçilmiş halkında yerine getirme istekliliğini açıkça bildirdi. Söylemiş olduklarını kendisine sadık kalanlar aracılığıyla gerçekleştirecekti. “Çünkü ölümlü değil, […]

Kimler benim kardeşimdir

Yusufun oğulları, İsa’ya çalışmasında hiç sempati duymuyorlardı. O’nun yaşamı ve çalışmaları ile ilgili olarak, kendilerine ulaştırılan haberlere şaşırdılar ve korktular. O’nun gece ve gündüz kendisini dua etmeye adadığını duydular. Çevresinde sürekli büyük kalabalıklar toplanıyordu. Yemek için kendisine pek fazla vakit ayırmıyordu. Arkadaşları, hiç durmadan ve yorucu bir şekilde çalışmasının O’nu yıprattığını düşünüyorlardı. Ferisilere karşı niçin […]

Kişisel Barış’ı Bulmak

Hiç hayatınızda birşey eksikmiş gibi hissettiniz mi?Hiç kendi kendinize, “Yaşamın anlamını nasıl bulabilirim?Nasıl iç huzuruna sahip olabilirim?” diye sordunuz mu?Hiç, “Hayatta her sabah kalkıp işe gidip, akşam eve gelip yemek yiyip televizyon seyrettikten sonra uyumaktan, sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktan daha başka bir şeyler var mı?Hayatın anlamı günlük monoton rutin işleri tekrarlamaktan başka bir şey olmalı” […]

Kutsal Kitab’ın tümü bir rehberdir

Duacı ve eğitilebilir bir yaklaşım olmadan Kutsal Yazı çalışmasına başlamak, en açık metinleri gerçek anlamlarından uzaklaştırmak olacaktır. Kutsal Kitap’ın tümü insanlara olduğu gibi sunulmalıdır. Tanrı kesin peygamberlik sözünü vermiştir; melekler ve Mesih’in kendisi bile Daniel ve Yuhanna’ya ‘yakında gerçekleşecek olayları’ bildirmek için gelmiştir (Vahiy 1:1). Kurtuluşumuzu ilgilendiren önemli konular, gerçeği dürüstçe araştıranların kafasını karıştıracak ya […]

Mali Bir Sır

Ekonomimizle ilgili kesin bir şey var: Belirsizlik. Bazı dönemlerde “halkın güveni” tamdır. Hükümet azalan milli borcun parlak raporlarını sunar. Faiz oranları ve işsizlik oranı düşmüş yada düşmek üzere. Fakat madalyonun öbür yüzüne bakıldığında ticaret açığı korkunç büyük, borsa fazlasıyla değişken ve dünya ekonomisi sallanmaktadır. Saturday Review dergisinin editörü Norman Cousins 40 yıl önce son derece […]

Mesihin Dönüşüne Sevgi

Vahiy 14’te, ilk meleğin bildirisinde büyük bir ruhsal uyanıştan söz edilmektedir; “Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Bu melek, yeryüzünde yaşayanlara – her ulusa, her oymağa, her dile ve her halka – iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu: “Tanrı’dan korkun! O’nu yüceltin! Çünkü O’nun yargılama saati […]

Pazar günü sorunu

Pazar gününü tutma geleneği, Roma’yla başlamıştır. Roma bunu kendi yetkisinin bir belirtisi olarak görmektedir. Papalık ruhu – Tanrı’nın buyruklarından çok dünyasal geleneklere ve insan törelerine hürmet, protestan kiliselerine sızmakta ve onları tıpkı papalığın yaptığı gibi pazarı yüceltmeye yöneltmektedir. Laik güç tarafından desteklenen kraliyet hükümleri, genel meclisler ve kilise kuralları yoluyla putperest şenliği Hıristiyanlık dünyası tarafından […]

Peygamberler ve peygamberlikler? Görüm ve rüyalar

Dünyamızda olağanüstü, doğaüstü, mucize kabül edilebilecek etkileyici şeylere ilgileri olan insanlar var. Bu insanlar yaşamlarındaki problemlerinin açıklanması için yetkili olduğunu sandıkları insanlardan medet umuyorlar. Falcılığa, medyumlara ve kendini peygamber ilan edenlere inanıyorlar. Şeytan’ın amacı, gerçek olan esini, peygamberlik armağanını taklit etmektir. İsa bizi şeytan’ın bunu yapacağına dair açıkça uyarmıştır. Matta 24:24 de İsa bize açıkça […]

Putperestlikle hristiyanlığın birleşmesi

Roma Katolik Kilisesi, putperestlikle hristiyanlığı bağdaştırarak Tanrı’nın karakterini yanlış temsil etmiş ve zalimce uygulamalara başvurmuştur. İşkence gereçleri kullanarak öğretilerini yaymıştır. Kilise görevlileri, insanları öldürmeden en etkin şekilde işkence etmek için çeşitli yöntemler keşfetmişlerdir. İşkence edilen kişiler ölümü tatlı bir kurtuluş yolu olarak görmüşlerdir. Roma yanlıları için kırbaç, açlık ve buna benzer bedeni aşağılama disiplinleri vardır. […]

Rabbin insana duyduyu sevgi

Doğa ve Kutsal Kitap Tanrı’nın bize duyduğu sevgiyi gözler önüne serer. Göklerdeki Babamız bize sevinç ve yaşam vermektedir. Doğadaki harika ve güzel şeylere bir bakın. Bunların yaşayan tüm yaratıklara sağladığı mutluluğu ve ihtiyaçlarının karşılanışını bir düşünün. Güneş ve yağmur Yaradan’ın sevgisini dile getirir. Tepeler, denizler ve ovalar O’ndan bahseder. O, yaşayan her yaratığın günlük gereksinimini […]

Rab’de Sevinmek

Tanrı’nın çocukları Mesih’i temsil etmek ve Rab’bin iyiliği ile lütfunu göstermek üzere çağrılmışlardır. İsa, Babanın gerçek karakterini bize göstermiştir. Ve şimdi bizler de bunu Mesih’in sevgisinden habersiz olanlara göstermeliyiz. İsa, Babasına şöyle dua etmiştir: “Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim …dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın” […]

Ruhsal Babil’in Sırrı Açıklanıyor

Vahiy kitabı gerçek ve yanlış arasındaki büyük ihtilafi tasvir eder. Bu kitap, iki ibadet sisteminin çarpışmasını açıklar. Yanlış tarafından dirençle karşılaşan gerçek, zafer kazanır. Vahiy kitabının önbildirilerinde, kusursuz ve iffetli olan kadın gerçek kiliseyi temsil eder (Bakınız:Vahiy 12:1,2). Fahişe olan kadın ise düşmüş olan kiliseyi temsil eder. İsa’nın gelini, gerçek kilise, Allah’ın şöhretinin ışıklarını yayarak […]