Yakup Eve Geliyor

Bu bölüm Yaratılış 34; 35; 37’ye dayanmaktadır. Yakup Padan-Aram’dan Kenan ülkesine, Şekem Kenti’ne güvenlik içinde vardı. Kentin yakınında konakladı. Çadırını kurduğu arsayı Şekem’in babası Hamor’un oğullarından yüz parça gümüşe aldı. Orada bir sunak kurarak ona El-Elohey-İsrail adını verdi.” Yakup burada, on sekiz yüzyıl sonra Yakup’un oğlu ve Kurtarıcı olan Mesih’in gelip dinlendiği kuyuyu kazdı. Mesih, […]

Yusufun Hayatına Giriş

Yakup Beyt-El’deki Deneyimine Dönüyor Yakup Beyt’-El’e yaptığı ilk ziyareti ve Rab’bin geceleyin orada bir görümde kendisine nasıl göründüğünü yeniden anlattı. Kendi yüreği yumuşamış, çocukları da sakinleşmişti. Beyt-El’e vardıklarında onları Tanrıya tapınmak amacıyla hazırlamanın en etkili yolunu seçmişti. Ev halkı, ellerindeki sahte ilahlarını ve kulaklarındaki küpeleri Yakup’a verdiler. Yakup da bunları Şekem’deki bir meşe ağacının altına […]

Yusufun Şaşırtıcı Öyküsü

Yusuf’un Şaşırtıcı Öyküsü Bu arada Yusuf, kervanla birlikte yoluna devam ediyordu. Çocuk, uzakta babasının çadırlarının kurulu olduğu tepeleri görüyordu. Sevecen babasını düşünerek ağladı. Dotan’da işittiği hakaret ve acılıkla dolu sözler hala kulaklarında çınlıyordu. Titreyen bir yürekle geleceğe baktı. Yalnız ve arkadaşsız olarak gittiği tuhaf ülkede kendisini acaba neler bekliyordu? Yusuf, bir süre için tarifi imkansız […]

Yaratılış: Tanrı’nın Evrim Teorisine Verdiği Yanıt

“Gökler Rab’bin sözüyle, gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı… Çünkü O söyleyince, her şey var oldu; O buyurunca, her şey belirdi” (Mezmurlar 33:6,9). Yeryüzü Yaratıcının elinden çıktığı zaman son derece güzeldi. Verimli topraklar her yerde zengin bir yeşillikle örtülmüştü. İğrenç bataklıklar ya da kısır çöller yoktu. Göz alabildiğince uzanan rengarenk çiçekler ve bitkiler muhteşem bir […]

Mezarın Ötesinde Ne Var?

Gökyüzünde ayaklanma başlatan şeytan, yeryüzünün sakinlerini de Tanrı’ya karşı savaşmak amacıyla kışkırttı. Adem ve Havva, Tanrı’nın yasasına uymaktan son derece mutluydular. Bu da şeytan’ın, Tanrı’nın yasasının baskıcı olduğu iddialarını çürüten bir tanıklıktır. Şeytan onları günaha düşürmeye kararlıydı; çünkü böylece yeryüzünü ele geçirecek ve orada En Yüce Olan’a karşı bir egemenlik kurabilecekti.  Adem ve Havva tehlikeli […]

Son için nasıl hazırlanabiliriz?

O halde şu soruyu sormalıyız. “Âhirete nasıl hazırlanabilirim?“ Kutsal Kitap nasıl hazırlanmamız konusunda birkaç talimat vermektedir. Bunları samimi olarak takip edersek, İsa Mesih yeniden geldiğinde hazır olacağımızdan emin olabiliriz. Bağışık olduğunu düşünme… İsa Mesih Matta 24’de aldanmamamız konusunda bizleri birkaç kez uyarmaktadır. Eğer gerçekten bir olasalık olmasaydı, bunu kesinle vurgulamazdı. Dünyanın sonu çetin olacaktır. Daniel […]

İncilin Sessizliği

Protestanlar şunu kabul etmektedir. “İncil, Sebt gününün tutulması ve kurallarına uyulması konusunda tam bir sessizlik içindedir”. “Mesih’in ölümüne kadar Sebt’in yedinci günde tutulmasını bırakmayı ve birinci günde tutulmasına başlamayı öngören herhangi bir buyruk yoktur”. Katolikler Sebt gününün değişmesinin kendi kiliseleri aracılığıyla gerçekleştiğini kabul ederler. Ayrıca protestanların da pazar’ı tutarak kendilerini onayladığını ilan ederler. Şöyle bir […]

Gerçek Sebt Günü Her Zaman Tutuldu

O günden bu güne dek gerçek Sebt günü tutuldu. ‘Yasa tanımaz adam’ her ne kadar Tanrı’nın kutsal gününü ayakları altında çiğnediyse de, sadık insanlar gizli yerlerde onu onurlandırmaya devam ettiler. Reformdan beri her kuşaktan Sebt’i tutmaya özen gösteren imanlılar çıktı. Sonsuz müjdeyle bağlantılı olan bu gerçekler; İsa Mesih ortaya çıktığı zaman O’nun topluluğunun ayırt edilmesini […]

Canavar ve Putu

İki boynuzlu canavar, ‘küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eli ya da alnı üzerine bir işaret vurduruyordu. Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşıyanların dışında hiç kimse ne bir şey satın alabiliyor, ne de satabiliyordu” (Vahiy 13:16,17). Üçüncü melek şöyle uyarıyor: “Bir kimse canavara ve onun benzeyişindeki […]

İnanç! Sağlık ve Mutluluk Kaynağıdır

Doğanın eserleri, insanlığa Yaratıcının sevgisini gösterir. Dünyamız sadece keder ve sefaletle dolu değildir. Her açılan goncanın, her taç yaprağının ve yeşillenen filizin üzerinde Tanrı sevgidir’ yazar. Çalılar çiçek açtığı gibi güllerde dikenler saklıdır. Doğadaki unsurlar Tanrı’nın çocuklarını mutlu etmek istediğine tanıklık etmektedir. Tanrı’nın yasaklarının tek amacı O’nun yetkisini göstermek değildir. Tanrı çocuklarını düşünmekte, onların iyiliğini […]

İman Nasıl Gösterilmeli?

Halk imanlarını söz dinleyerek gösterdi. İsa Mesih’in aracılığıyla kurtulma ümidine sahip olan herkes, kurtuluşunu güvenceye almak için aynısını yapmalıdır. Günaha sırt çevirip söz dinlemeliyiz. İnsan eylemlerle değil, imanla kurtuluşa kavuşur, ama imanını eylemlerle ortaya koymalıdır. İnsan Tanrı’nın sağladığı yardımı kabullenmeli ve kullanmalıdır. Tanrı’nın bütün gereklerine inanmalı ve bunları yerine getirmelidir. Musa, Tanrı’nın kurtuluş için sağladıklarını […]