EVİNİZİN ATMOSFERİ

Ev, toplumun temeli; Toplum ailelerden oluşmuştur ve toplumu oluşturan ailelerin sorumlulukları çok büyüktür. “Yaşamla ilgili sorunlar” içten dışa doğrudur; toplumun, Tanrı inancının ve ulusun kalbi ailedir. Toplumun mutluluğu, Tanrı inancının başarısına, ulusun başarısına ve evin etkilerine bağlıdır. Toplumun geleceğinin yükselmesi ya da kötüleşmesi çevremizde yetişen gençlerin ahlak ve görgü kurallarına uymalarına bağlı olarak belirlenir. Gençler eğitilirken, […]

Evrenin Ders Kitabı

İbrahim’den istenen kurban, sadece kendisinin ya da gelecek kuşakların yararına değildi. Göklerin ve diğer dünyaların günahsız varlıkları bu olaydan ders almalıydı. İbrahim imanda kusur ettiği zaman şeytan O’nu meleklerin ve Tanrı’nın önünde suçlamıştı. Tanrı bütün göğün altında kulunun sadakatini kanıtlamak, yetkin söz dinlerlikten daha azının makbul olmadığını göstermek istemişti. Kurtuluş tasarısının onlara açıklanması için bunun […]

Geleceğin Üzerindeki Örtüyü Kaldırmak

Adem, günaha düşmeden önce Yaratıcısıyla açık bir beraberliğe sahipti, ama günah yoluyla Tanrı’dan ayrıldığından beri insanlık bu yüce ayrıcalıktan yoksun kalmıştır. Ne var ki kurtuluş tasarısıyla, yeryüzünün sakinlerinin gökle bağlantı kurabileceği bir yol açılmıştır. Tanrı, kendi Ruhu aracılığıyla insanlarla iletişim kurmuş, seçilmiş hizmetkarlarına verdiği esinler sayesinde tanrısal ışığını dünyaya bağışlamıştır. “İnsanlar Kutsal Ruh tarafından yöneltilerek […]

Gizli niyetler

Aynı zamanda insanların günahları da kayıt edilmektedir. “Tanrı her işi, ister iyi ister kötü olsun, her gizli şeyi yargılayacaktır.” “İnsanlar, söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.” Gizli niyetleri Tanrı kayıt etmektedir; “karanlığın gizlediklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki amaçları açığa çıkaracak olan O’dur” (Vaiz 12:14; Matta […]

Günaha neden izin verildi

‘Tanrı sevgidir’: O’nun doğası da yasası da sevgidir. Hep böyle olmuştur ve böyle kalacaktır. Yaratılış gücünün her görünümü sonsuz sevginin bir ifadesidir. İyilik ve kötülük arasındaki büyük mücadelenin tarihi, göklerde ilk başladığı andan beri Tanrı’nın değişmeyen sevgisine sahne olmuştur. Evrenin Hakimi, sevgide yalnız değildi. Söz olan İsa Mesih de sonsuz Babayla birlikteydi; O’nunla aynı doğayı, […]

Günahın Sonuçları

Süleyman’ı müsrif ve baskıcı bir kişi olmaya yönelten etkenlerden önde geleni, öz verili bir yaklaşımdan yoksun kalmasıydı.  Musa Sina Dağının eteklerinde halka Allah’ın buyruğunu iletmişti: “Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.” İsrailliler bu buyruğa karşılık çok sayıda armağan getirmişti. Her istekli, hevesli kişi Buluşma çadırının yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için Rab’be armağan […]

Günahkarın Mesihe duyduğu ihtiyaç

Tanrı, Adem ile Havva’yı yaratırken onları akıl ve iradeyle donattı. Tanrı’nın düşündüğü gibi düşünüyorlardı ve O´nun yollarından yürüyorlardı. Günahsız olmak istiyorlardı ve hedefleri kutsal olmaktı. Ama Tanrı’ya itaatsizlikleri sonucu düşünceleri değişti. Tanrı sevgisinin yerini bencillik aldı. Günah yüzünden o kadar güçsüz hale düştüler ki, kötülüğe karşı koyamaz oldular. Artık şeytan’ın kölesiydiler. Tanrı özgür kılmadığı sürece […]

Günümüzdeki ruhsal uyanışlar ne kadar başarılı

Tanrı Sözünün sadık bir şekilde vaaz edildiği yerlerde, O’nun tanrısal kökenini onaylayan sonuçlar alındı. Günahkarlar vicdanlarının sızladığını hissettiler. Zihinler ve yürekler derin bir ikna duygusuyla doldu. İnsanlar Tanrı’nın doğruluğunu hissettiler ve “Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?” diye feryat ettiler (Romalılar 7:24). Çarmıh’ın gerçekleri kendilerine açıklanırken, Mesih’in günahları için nasıl kefaret ettiğini gördüler. İsa’nın […]

Haftanın Başlangıçı

Yaratılışla başlayan haftanın, tıpkı Sebt günü gibi bütün Kutsal Kitap tarihi boyunca devam ettiğini görüyoruz. İlk hafta yedi günden oluşuyordu. Yaratılış etkinliği altı gün sürmüş, Tanrı yedinci gün dinlenmiş ve aynı gün insanların da dinlenmesini buyurmuştur. “Sebt Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın Rab’be Sebt Günü […]

Hayal Kırıklığından Zafer Sevincine

Gerçeğin ne olduğundan emin olabilir miyiz? Allah’ın bugün dünyada özgün, gerçek bir dua evi var mıdır? Hangi dua evi gerçek dua evi olduğunu bilmek mümkün müdür? Vahiy kitabı bize bir gerçeğin olduğunu anlatmak için hazırlanmıştır. Bu sorulara kesin, açık sağlam cevaplar vermek için yazılmıştır. Vahiy kitabının 10. kısmı Kutsal Kitap’daki en etkileyici bölümlerden birisidir. Canlı […]

İLAHİ REHBERLİK İÇİN VERİLEN SÖZLER

İsa Mesih Annelerin İlahi Arkadaşıdır; Sizin müşfik Kurtarıcınız, sevgi ve şefkatle sizleri izliyor, dualarınızı işitmeye ve sizin ihtiyaçlarınız için size yardım etmeye hazır. O, her annenin kalbindeki yükü bilir ve her acil durumda onun en iyi arkadaşıdır. Rabden korkan imanlı anne O’nun sürekli dostluğundan destek alır. Dünya üzerindeyken, O, tasalardan ve sıkıntılardan dolayı endişeli, fakirlikle mücadele […]

İman ve Kabulleniş

Tanrı’nın Ruhu size seslenip neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyledikçe, günahın kötülüğünü ve gücünü daha iyi görebilirsiniz. Bunun sonucunda suçluluk ve pişmanlık hissedersiniz. Günah çirkinleşir ve nefrete dönüşür, çünkü sizi Tanrı’dan ayırmıştır. Kötülüğün gücü sizi köle haline getirmiştir. Kaçmak istedikçe daha da içine batarsınız. Yaşamınızın bencillik ve günahla dolduğunu görürsünüz. Kalbiniz ve arzularınız temiz değildir. […]