İman ya da Batıl İnanç

Her kitapçıda “Esoterik” kavramını konu alan yığınla kitap görebiliriz. Bu alandaki yayınlara talep gün geçtikçe artmaktadır. Belirli kavramlar burada da hep karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan sıralayabileceğimiz birkaçı: “Astroloji”, “Ruhsal Tedavi”, “Hipnoz”, “Büyü”, “Meditasyon”, “Zihinsel Gelişim”, “Tasavvuf’, “Ruçhu Tedavi”, “Ruhçuluk”, “Yoga”. Gerçeği asla değiştiremeyiz: çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan batıl inanç, okültizm ve ruhçuluk günümüzde çok büyük rol […]

İnatçılık Nasıl Gelişiyor?

Tanrı insanlara kulları aracılığıyla konuşur ve günahı azarlar. Kendisini düzeltmeyi reddeden bir kişinin olumsuz eylemlerine Tanrı engel olmayacaktır. Yenilenen her kötü eylem kişinin Tanrı’ya karşı direncini artırır, gözlerini körleştirir ve vicdanının sesini boğar. Tanrı bunun sonucunda biçilecek kötü ürünü engellemek için mucize yapmaz. “İnsan ne ekerse, onu biçer” (Galatyalılar 6:7).  Suçlu vicdanlarını yatıştıranlar, büyük isyancının […]

İnsanın ışığı reddetmesi

Ruhsal karanlığın nedeni Tanrı’nın keyfi bir şekilde lütfunu geri çekmesi değildir. Yahudi halkı, dünyaya bağlanarak ve Tanrı’yı unutarak Mesih’in gelişi konusunda tümüyle cahil kalmıştı. İnançsız bir yaklaşımla Kurtarıcı’yı reddetmişti. Yahudi ulusunu kurtuluşun bereketlerinden kesip atan Tanrı değildi. Gerçeği reddedenler, ‘karanlığı ışık yerine ve ışığı karanlık yerine’ koydular (Yeşaya 5:20). Müjdeyi reddeden yahudiler, Tanrı’nın varlığının artık […]

İtiraf Etmek

Günahlarını gizleyen başarılı olamaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13). RAB’bin merhametine erişmenin yolu gayet basit, akılcı ve adildir. Rab, günahlarımızın bağışlanması için bizden zor ve acı verici bir şey yapmamızı istemez. Yorucu, uzun bir yolculuk yapmamıza da gerek yoktur. Acı çekerek günahlarımızın cezasını ödeyemeyiz. Her kim günahını itiraf edip, ona sırtını dönerse, […]

Kader İle Buluşma: YARGI

İnanılmaz bir gerçeği keşfettik. Yargı zamanında yaşıyoruz. Kutsal Kitap’ta yargıdan 1,000 kez bahsediliyor. 1844’de Allah’ın önbildiri saati çaldı. Vahiy’in melek habercisi “Allah’ın yargı saatinin geldiğini” ilan etti (Vahiy 14:7). Yargı zamanında İsa günahı yargılarken adil ve sevgi doludur. Her olay, ölüm kalım meselesidir. Tüm evren Tann’nın her bir insanı kurtarmak için yapılabilecek her şeyi yaptığının […]

Karanlıkta Işık

Yahuda krallığının sonunu belirleyen karanlık yıllar, Allah’ın peygamberlerinin cesaret verici sözleri olmasaydı yüreği en sağlam olanları bile ümitsizliğe itebilirdi. Rab Kudüs’te Yeremya, Babil sarayında Daniel, Cebar kıyılarında Hezekiel aracılığıyla merhametini gösterdi ve sonsuz tasarısını bildirerek Musa’nın yazılarındaki vaatleri seçilmiş halkında yerine getirme istekliliğini açıkça bildirdi. Söylemiş olduklarını kendisine sadık kalanlar aracılığıyla gerçekleştirecekti. “Çünkü ölümlü değil, […]

Kimler benim kardeşimdir

Yusufun oğulları, İsa’ya çalışmasında hiç sempati duymuyorlardı. O’nun yaşamı ve çalışmaları ile ilgili olarak, kendilerine ulaştırılan haberlere şaşırdılar ve korktular. O’nun gece ve gündüz kendisini dua etmeye adadığını duydular. Çevresinde sürekli büyük kalabalıklar toplanıyordu. Yemek için kendisine pek fazla vakit ayırmıyordu. Arkadaşları, hiç durmadan ve yorucu bir şekilde çalışmasının O’nu yıprattığını düşünüyorlardı. Ferisilere karşı niçin […]

Kişisel Barış’ı Bulmak

Hiç hayatınızda birşey eksikmiş gibi hissettiniz mi?Hiç kendi kendinize, “Yaşamın anlamını nasıl bulabilirim?Nasıl iç huzuruna sahip olabilirim?” diye sordunuz mu?Hiç, “Hayatta her sabah kalkıp işe gidip, akşam eve gelip yemek yiyip televizyon seyrettikten sonra uyumaktan, sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktan daha başka bir şeyler var mı?Hayatın anlamı günlük monoton rutin işleri tekrarlamaktan başka bir şey olmalı” […]

Kutsal Kitab’ın tümü bir rehberdir

Duacı ve eğitilebilir bir yaklaşım olmadan Kutsal Yazı çalışmasına başlamak, en açık metinleri gerçek anlamlarından uzaklaştırmak olacaktır. Kutsal Kitap’ın tümü insanlara olduğu gibi sunulmalıdır. Tanrı kesin peygamberlik sözünü vermiştir; melekler ve Mesih’in kendisi bile Daniel ve Yuhanna’ya ‘yakında gerçekleşecek olayları’ bildirmek için gelmiştir (Vahiy 1:1). Kurtuluşumuzu ilgilendiren önemli konular, gerçeği dürüstçe araştıranların kafasını karıştıracak ya […]

Kutsal Ruh ve Affedilemez Günah

Genç bir adam din adamına yaklaşarak sinirli bir şekilde şunu sordu;“Sizinle özel olarak konuşabilir miyim?” Din adamı, bu genç adamın affedilemez bir günah işlemiş olduğundan korktuğunu öğrendi. Affedilmesinin mümkün olup olmayacağını merak ediyordu. Allah’ın merhametinin ötesine mi geçmişti? Bu genç adam bu sorunuyla ayrıcalık teşkil etmez. Bu hayati konu, birçok insanın zihnini karıştırır. Affedilmez günah […]

Mali Bir Sır

Ekonomimizle ilgili kesin bir şey var: Belirsizlik. Bazı dönemlerde “halkın güveni” tamdır. Hükümet azalan milli borcun parlak raporlarını sunar. Faiz oranları ve işsizlik oranı düşmüş yada düşmek üzere. Fakat madalyonun öbür yüzüne bakıldığında ticaret açığı korkunç büyük, borsa fazlasıyla değişken ve dünya ekonomisi sallanmaktadır. Saturday Review dergisinin editörü Norman Cousins 40 yıl önce son derece […]

Mesihin Dönüşüne Sevgi

Vahiy 14’te, ilk meleğin bildirisinde büyük bir ruhsal uyanıştan söz edilmektedir; “Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Bu melek, yeryüzünde yaşayanlara – her ulusa, her oymağa, her dile ve her halka – iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu: “Tanrı’dan korkun! O’nu yüceltin! Çünkü O’nun yargılama saati […]