Rabbin insana duyduyu sevgi

Doğa ve Kutsal Kitap Tanrı’nın bize duyduğu sevgiyi gözler önüne serer. Göklerdeki Babamız bize sevinç ve yaşam vermektedir. Doğadaki harika ve güzel şeylere bir bakın. Bunların yaşayan tüm yaratıklara sağladığı mutluluğu ve ihtiyaçlarının karşılanışını bir düşünün. Güneş ve yağmur Yaradan’ın sevgisini dile getirir. Tepeler, denizler ve ovalar O’ndan bahseder. O, yaşayan her yaratığın günlük gereksinimini […]

Rab’de Sevinmek

Tanrı’nın çocukları Mesih’i temsil etmek ve Rab’bin iyiliği ile lütfunu göstermek üzere çağrılmışlardır. İsa, Babanın gerçek karakterini bize göstermiştir. Ve şimdi bizler de bunu Mesih’in sevgisinden habersiz olanlara göstermeliyiz. İsa, Babasına şöyle dua etmiştir: “Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim …dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın” […]

Ruhsal Babil’in Sırrı Açıklanıyor

Vahiy kitabı gerçek ve yanlış arasındaki büyük ihtilafi tasvir eder. Bu kitap, iki ibadet sisteminin çarpışmasını açıklar. Yanlış tarafından dirençle karşılaşan gerçek, zafer kazanır. Vahiy kitabının önbildirilerinde, kusursuz ve iffetli olan kadın gerçek kiliseyi temsil eder (Bakınız:Vahiy 12:1,2). Fahişe olan kadın ise düşmüş olan kiliseyi temsil eder. İsa’nın gelini, gerçek kilise, Allah’ın şöhretinin ışıklarını yayarak […]

Sağlıklı Bir Hayat Yaşamak

  Yedinci Gün Adventist Topluluğu, her bireyin özerkliğini ve Tanrı tarafından verilen seçtiği gücü tanır. Adventistler, davranış standartlarını zorunlu kılmak yerine birbirlerine, Tanrı’nın sevgisini ve bakımını olumlu örnekler olarak yaşatırlar.   Bu örneğin bir kısmı sağlığımıza dikkat etmeyi içerir; biz, Tanrı’nın bedenlerimize bakmamız için bizi çağırdığına, ilahi bir yaratılışın hakettiği saygıya onları muameleye tabi tuttuğuna […]

Sebt Günü

Sebt (Şabat) günü, evrenin ve dünyanın yaratılışında kutsal kılındı. Sabah yıldızları hep birlikte şarkılar söylerken ve Allah’ın tüm çocukları sevinç çığlıkları atarlarken,” Sebt insanlara buyuruldu. Dünyaya esenlik geldi; çünkü yeryüzü, gökyüzü ile uyum içindeydi. “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü.” O zaman büyük bir sevinçle yarattıklarına baktı ve dinlendi. Tanrı Sebt’i […]

Sebt Günü Nasıl Değiştirildi

Peygamberliğe göre papalık, ‘belirlenen zamanları ve yasaları’ değiştirmeye çalışacaktı (Daniel 7:25). İmanlıların tapınmasında resimler ve azizlerin kalıntıları yer almaya başlamıştı. Genel konseyin kararı bu putperestliği iyice kökleştirdi. Roma, Tanrı’nın yasasından putlara tapınmayı yasaklayan ikinci buyruğu çıkarmaya ve sayıyı korumak için onuncu buyruğu ikiye ayırmaya kalkıştı. Kilisenin önderleri, Tanrı’nın bereketli ve kutsal kıldığı Sebt gününe ilişkin […]

SENDE EKSİK OLAN TEK ŞEY

“İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O’na, ‘İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım? diye sordu.” Genç adam, Yahudilerin ileri gelenlerinden biriydi. Zengindi ve sorumluluğu büyük olan bir konuma sahipti.  İsa’nın kendisinin yanına getirilen çocuklara sevgi gösterdiğini gördü. Kurtarıcı’nın, bu çocukları nasıl şefkatle kucakladığını ve onların daha nasıl sevgiyle karşılık […]

Sodom ve Gomora’nın Günahı

Bu bölüm Yaratılış 19’a dayanmaktadır. Sodom’un içinde bulunduğu Ürdün vadisi, Rab’bin bahçesi gibiydi (Yaratılış 13:10) güzel ve verimliydi. Tarlalar bol ekinlerle doluydu. Tepelerde hayvan sürüleri kaynıyordu. Gururlu kentte sanat ve ticaret üst düzeydi. Doğunun zenginlikleri sarayları süslüyor, kervanlar pazarlara değerli mallar taşıyordu. Biraz düşünerek ve emek vererek, yaşamın her gereği karşılanabilirdi. Kıtlık ve kederle yoğrulmamış […]

Sodom Yok Ediliyor

“Lut Soar’a vardığında güneş doğmuştu.” Sabahın parlak ışıkları ovadaki kentlere sadece bolluk ve esenlik vaat eder gibiydi. Sokaklarda etkin bir yaşam başlamıştı; erkekler çeşitli yerlere dağılıyor, günün işlerine ya da zevklerine dalmaya hazırlanıyorlardı. Lut’un damatları, yaşlı adamın korkuları ve uyarılarıyla dalga geçiyorlardı. Hiç beklenmedik bir anda, bulutsuz gökten yıldırımlar düşmeye başladı ve fırtına patladı. Rab […]

Son Günlerdeki Olaylar

“Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir” (Matta 23:12). İsa’nın ikinci gelişi hristiyan inancının doruk noktasıdır. İsa’nın ilk gelişi ve çarmıhta ölümü, O’nun ikinci gelişinin çok önemli öncüleridir. Birinci geliş olmadan ikincisi olamazdı ve ikincisi olmadan birincisi sonuçsuzdur. Zaman açısından olmasa bile amaç açısından her ikisi de birbirine ayrılmaz olarak bağlıdır, bu amaç ise insanlığın kurtuluşu […]

SOSYAL SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜMLER

Kötü Etkilere Neredeyse Katlanılamaz; Çocuklarımız onları çevreleyen kötü etkilere katlanamazlar; kötü etkiler onların zihinlerini ayartır ve yok olmaları için aşağıya giden yolda onlara rehberlik ederler. Daha küçük yaşlarda karakterleri şekillenmediği ve karar verme mekanizmaları gelişmediği için, genç zihinler doğal olarak akılsızca esneklik gösterip yanlış tercihler yaparak, üzerinde zararlı etkiler bırakacak arkadaşlıklar kuracaktır. Bir uçtan öbür uca […]

Söz Dinlemek İmanın Meyvesidir

Söz dinlemek kurbandan iyidir. Sabır, iman ve söz dinler bir yürek olmadıkça kurban sunuları değersizdir. Saul Tanrı’nın yok edilmelerini buyurduğu hayvanları kurban olarak esirgediği zaman O’nun yetkisine burun kıvırmış oldu. Bu davranış göklere hakaretle eş değerdeydi. Bu yolda yürüyen çok kişi vardır. Rab’bin bazı buyruklarına inanmadıkları ve uymadıkları halde dinsel ve şekilci hizmetler yürütüyorlar. Rab […]