Pazar günü sorunu

Pazar gününü tutma geleneği, Roma’yla başlamıştır. Roma bunu kendi yetkisinin bir belirtisi olarak görmektedir. Papalık ruhu – Tanrı’nın buyruklarından çok dünyasal geleneklere ve insan törelerine hürmet, protestan kiliselerine sızmakta ve onları tıpkı papalığın yaptığı gibi pazarı yüceltmeye yöneltmektedir. Laik güç tarafından desteklenen kraliyet hükümleri, genel meclisler ve kilise kuralları yoluyla putperest şenliği Hıristiyanlık dünyası tarafından […]

Peygamberler ve peygamberlikler? Görüm ve rüyalar

Dünyamızda olağanüstü, doğaüstü, mucize kabül edilebilecek etkileyici şeylere ilgileri olan insanlar var. Bu insanlar yaşamlarındaki problemlerinin açıklanması için yetkili olduğunu sandıkları insanlardan medet umuyorlar. Falcılığa, medyumlara ve kendini peygamber ilan edenlere inanıyorlar. Şeytan’ın amacı, gerçek olan esini, peygamberlik armağanını taklit etmektir. İsa bizi şeytan’ın bunu yapacağına dair açıkça uyarmıştır. Matta 24:24 de İsa bize açıkça […]

Putperestlikle hristiyanlığın birleşmesi

Roma Katolik Kilisesi, putperestlikle hristiyanlığı bağdaştırarak Tanrı’nın karakterini yanlış temsil etmiş ve zalimce uygulamalara başvurmuştur. İşkence gereçleri kullanarak öğretilerini yaymıştır. Kilise görevlileri, insanları öldürmeden en etkin şekilde işkence etmek için çeşitli yöntemler keşfetmişlerdir. İşkence edilen kişiler ölümü tatlı bir kurtuluş yolu olarak görmüşlerdir. Roma yanlıları için kırbaç, açlık ve buna benzer bedeni aşağılama disiplinleri vardır. […]

Rabbin insana duyduyu sevgi

Doğa ve Kutsal Kitap Tanrı’nın bize duyduğu sevgiyi gözler önüne serer. Göklerdeki Babamız bize sevinç ve yaşam vermektedir. Doğadaki harika ve güzel şeylere bir bakın. Bunların yaşayan tüm yaratıklara sağladığı mutluluğu ve ihtiyaçlarının karşılanışını bir düşünün. Güneş ve yağmur Yaradan’ın sevgisini dile getirir. Tepeler, denizler ve ovalar O’ndan bahseder. O, yaşayan her yaratığın günlük gereksinimini […]

Rab’de Sevinmek

Tanrı’nın çocukları Mesih’i temsil etmek ve Rab’bin iyiliği ile lütfunu göstermek üzere çağrılmışlardır. İsa, Babanın gerçek karakterini bize göstermiştir. Ve şimdi bizler de bunu Mesih’in sevgisinden habersiz olanlara göstermeliyiz. İsa, Babasına şöyle dua etmiştir: “Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim …dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın” […]

Ruhsal Babil’in Sırrı Açıklanıyor

Vahiy kitabı gerçek ve yanlış arasındaki büyük ihtilafi tasvir eder. Bu kitap, iki ibadet sisteminin çarpışmasını açıklar. Yanlış tarafından dirençle karşılaşan gerçek, zafer kazanır. Vahiy kitabının önbildirilerinde, kusursuz ve iffetli olan kadın gerçek kiliseyi temsil eder (Bakınız:Vahiy 12:1,2). Fahişe olan kadın ise düşmüş olan kiliseyi temsil eder. İsa’nın gelini, gerçek kilise, Allah’ın şöhretinin ışıklarını yayarak […]

Sağlıklı Bir Hayat Yaşamak

  Yedinci Gün Adventist Topluluğu, her bireyin özerkliğini ve Tanrı tarafından verilen seçtiği gücü tanır. Adventistler, davranış standartlarını zorunlu kılmak yerine birbirlerine, Tanrı’nın sevgisini ve bakımını olumlu örnekler olarak yaşatırlar.   Bu örneğin bir kısmı sağlığımıza dikkat etmeyi içerir; biz, Tanrı’nın bedenlerimize bakmamız için bizi çağırdığına, ilahi bir yaratılışın hakettiği saygıya onları muameleye tabi tuttuğuna […]

Sebt Günü

Sebt (Şabat) günü, evrenin ve dünyanın yaratılışında kutsal kılındı. Sabah yıldızları hep birlikte şarkılar söylerken ve Allah’ın tüm çocukları sevinç çığlıkları atarlarken,” Sebt insanlara buyuruldu. Dünyaya esenlik geldi; çünkü yeryüzü, gökyüzü ile uyum içindeydi. “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü.” O zaman büyük bir sevinçle yarattıklarına baktı ve dinlendi. Tanrı Sebt’i […]

Sebt Günü Nasıl Değiştirildi

Peygamberliğe göre papalık, ‘belirlenen zamanları ve yasaları’ değiştirmeye çalışacaktı (Daniel 7:25). İmanlıların tapınmasında resimler ve azizlerin kalıntıları yer almaya başlamıştı. Genel konseyin kararı bu putperestliği iyice kökleştirdi. Roma, Tanrı’nın yasasından putlara tapınmayı yasaklayan ikinci buyruğu çıkarmaya ve sayıyı korumak için onuncu buyruğu ikiye ayırmaya kalkıştı. Kilisenin önderleri, Tanrı’nın bereketli ve kutsal kıldığı Sebt gününe ilişkin […]

SENDE EKSİK OLAN TEK ŞEY

“İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O’na, ‘İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım? diye sordu.” Genç adam, Yahudilerin ileri gelenlerinden biriydi. Zengindi ve sorumluluğu büyük olan bir konuma sahipti.  İsa’nın kendisinin yanına getirilen çocuklara sevgi gösterdiğini gördü. Kurtarıcı’nın, bu çocukları nasıl şefkatle kucakladığını ve onların daha nasıl sevgiyle karşılık […]

Sodom ve Gomora’nın Günahı

Bu bölüm Yaratılış 19’a dayanmaktadır. Sodom’un içinde bulunduğu Ürdün vadisi, Rab’bin bahçesi gibiydi (Yaratılış 13:10) güzel ve verimliydi. Tarlalar bol ekinlerle doluydu. Tepelerde hayvan sürüleri kaynıyordu. Gururlu kentte sanat ve ticaret üst düzeydi. Doğunun zenginlikleri sarayları süslüyor, kervanlar pazarlara değerli mallar taşıyordu. Biraz düşünerek ve emek vererek, yaşamın her gereği karşılanabilirdi. Kıtlık ve kederle yoğrulmamış […]

Sodom Yok Ediliyor

“Lut Soar’a vardığında güneş doğmuştu.” Sabahın parlak ışıkları ovadaki kentlere sadece bolluk ve esenlik vaat eder gibiydi. Sokaklarda etkin bir yaşam başlamıştı; erkekler çeşitli yerlere dağılıyor, günün işlerine ya da zevklerine dalmaya hazırlanıyorlardı. Lut’un damatları, yaşlı adamın korkuları ve uyarılarıyla dalga geçiyorlardı. Hiç beklenmedik bir anda, bulutsuz gökten yıldırımlar düşmeye başladı ve fırtına patladı. Rab […]