Yeni Bir Hayatın Gizemi

Nasıl gerçekten hep olmak istediğiniz gibi bir insan olabileceğinizi hîç merak ettiniz mi? Nasıl oluyor da en çok çalıştığımız zaman en çok başarısızlığa uğruyoruz? Bazı zamanlar, alışkanlıklarımızın ve kötü arzuların zindanında zincirlenmiş bir tutsak gibiyiz. Hepimiz Tanrının yardımından yoksun, çaresiz tutsaklarız. Bizler, kendi düşmüş doğamızın köleleriyiz. Değişmeyi dileyebiliriz fakat hiç değişme gücümüz yok. Allah’tan ayrılmış […]

Zaman doldu

Mesih onları öğrencilerini şu bildiriyle gönderdi: “Zaman doldu’ diyordu, ‘Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!” (Markos 1:15). Bu bildiri Daniel 9’daki peygamberliğe dayanıyordu. Altmış dokuz haftanın sonunda Önder Mesih’in ortaya çıkışı gerçekleşecekti. Öğrenciler de Mesih’in tüm dünyayı yönetmek amacıyla Kudüs’te bir egemenlik kurmasını beklediler.  Kendilerine emanet edilen bildirinin anlamını yanlış kavradılarsa da ilan ettiler. […]