Dua

Dua

MATTA 21:22

İsa Mesih, dua’ya alınan yanıtların imanımızla bağlantılı olduğunu belirterek iman ve dua’dan söz eder. (bkz. Matta 21:22) Tanrı’nın iradesiyle uyumlu olan herşey, kuşku duymayan herkes için mümkündür. 

 • Dua, Tanrı’ya bir dostumuz olarak içimizi dökmektir.
 • Tanrı bizi tanısın diye dua etmeyiz. O’nu tanımamıza yardımcı olması için dua ederiz.
 • Dua Tanrı’yı bize değil, bizi Tanrı’ya yaklaştırır.

İsa Mesih yeryüzündeyken öğrencilerine nasıl dua edilmesi gerektiğini öğretti. Onlara günlük ihtiyaçlarını Tanrı’nın önüne getirmelerini ve her şeyi O’nun ellerine bırakmalarını söyledi. Onlara dualarının işitileceği vaadinde bulundu. Ve bu vaat bugün bizim için de geçerlidir.

Tanrı’nın dualarımızı yanıtlamasını bekleyebiliriz, ancak daha önce yapmamız gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Tanrı’nın yardımına ihtiyacımızın olduğunu hissetmektir. O şunu vaat etti: “Susamış toprağı sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacağım” (Yeşaya 44:3). Tanrı’nın doğruluğuna susayanların susuzluğu giderilecektir. Yürekler Kutsal Ruh’a açık olmalıdır, yoksa O’nun bereketlerine erişilemez.

Dua ederken imanımız olmalıdır. “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek imkansızdır.

“Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir”
(İbraniler 11:6).”

İsa Mesih öğrencilerine şöyle dedi: “Duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir” (Markos 11:24). O’nun sözüne güven.

Dualarımıza yanıt almadığımızı sandığımız anlarda bile Tanrı nın vaatlerine güvenmeliyiz. İhtiyacını en çok duyduğumuz bereketi doğru zamanda alacağız. Ancak her duamızın bizim istediğimiz gibi yanıt bulmasını bekleyemeyiz. Tanrı hata yapmaz. Bize yardım edecek hiçbir şeyi bizden esirgemeyecek kadar iyidir. Dualarınıza hemen yanıt alamazsanız bile O’na güvenmekten çekinmeyin. O’nun şu vaadine inanın: “Dileyin, size verilecek” (Matta 7:7).

Dua’da ısrarlı olmak yanıt almanın bir şartıdır. Eğer imanda büyümek istiyorsak, “Her zaman”
(Romalılar 12:12) dua etmeliyiz.

NEDEN DUA EDERİZ

Kutsal Kitap’ta Tanrı halkının neden dua etmesi gerektiğini açıkça belirtir. 

 • İnanlıların dua etmesi herşeyden önce Tanrının bir buyruğudur.  Dua edilmesine dair buyruk  Mezmurlar yazarları 105:4), peygamberler (Yeşaya 55:6, Amos 5:4,6) 1132, Elçiler (Efesliler 6:17-18; Koloseliler 4:2;
 • Rab’bin kendisi (Matta 26:41); Yuhanna 16:24) tarafından dile getirilir.
 • Dua, Tanrı’nın bereketlerini ve gücünü almamız ve O’nun hayatımızla ilgili vaatlerinin yerine gelmesi için yeterlidir.

ETKİLİ DUA İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Dualarımızın etkili olabilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekir. 

 • İsa Mesih kötü ruhlara tutsak olan bir çocuğun babasına şöyle konuşur. “İman eden bir kişi için herşey mümkün” (Markos 9:23)
 • Yürekten ve gerçek bir imanla edilmeyen dualar yanıtlanmayacaktır.
 • İsa Mesih bu ilkeyi şu sözlerle açıklar: “ Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz herşeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım” (Yuhanna 14:13-14). Dualar İsa Mesih’in adıyla edilmelidir.
 • Her ne dilerseniz bizi işittiğini bildiğimize göre, O’ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz (1.Yuhanna 5:14) 1573 Dua, ancak Tanrı’nın kusursuz istemine (isteğine) uygun olarak edildiği taktirde etkili olabilir. 
 • Tanrı’nın bizi işitmesini ve yanıtlamasını bekliyorsak, sadece O’nun istemine (isteklerine) göre dua etmekle kalmayıp. O’nun isteminin (isteklerinin) bir parçası da olmamız gerekir. Tanrı istediklerimizi ilk önce O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidersek verecektir. (Matta6:33)

 • Son olarak da duanın etkili olması için ısrarlı bir tutum içinde olmalıyız. Israrcı dul kadın benzetmesinin ana konusu sürekli dua edilmesi gerektiğidir. (Luka 18:1-7)
İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 84