Ekonomik Sıkıntıda Olanlara Tanrının Gösterdiği İlgi

Ekonomik Sıkıntısı Olanlara Tanrının Gösterdiği İlgi

Halkın tapınmak amacıyla toplanmasına kaynak oluşturmak ve yoksulların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ikinci bir ondalık alınırdı. Rab birinci ondalıkla ilgili şöyle demişti: “Buluşma Çadırı’yla ilgili yaptıkları hizmete karşılık, İsrail’de toplanan bütün ondalıkları miras olarak Levililer’e veriyorum” (Çölde Sayım 18:21). Halk ikinci ondalığı ise iki yıllığına tapınağın kurulduğu yere getirecekti. Tanrı’ya şükran sunusu sunduktan ve kahine bir pay verdikten sonra artakalanlarla bayram yapılacaktı. Bu bayrama Levililer, yabancılar, yetimler ve dullar katılacaktı.

Bu ikinci ondalık her üç yılda bir Levililere ve yoksullara verilecekti. Bu ondalık hayırseverlik ve konukseverlik amacıyla kullanılacaktı.

“bkz. Yasanın Tekrarı 26:12”

Yoksullar için bir kaynak daha bulunmuştu. Musa’nın verdiği yasa, yoksullara gösterilen yumuşak, hoşgörülü ve konuksever bir yaklaşımla uygulamaya geçirilecekti. Tanrı halkına bereket vaat etmişti, ama aralarında her zaman yoksullar olacaktı. O zaman da şimdiki gibi insanlar şanssızlığa, hastalıklara, mal ve mülk kaybına maruz kalacaklardı. Ancak Tanrı’nın verdiği buyruklara uydukları sürece aralarında dilenciler ve açlar olmayacaktı.

Tanrı’nın yasası toprağın ürününün bir kısmının yoksullara verilmesini öngörüyordu. Karnı aç olan bir kişi komşusunun tarlasına, bağına ya da meyve bahçesine gidip karnını doyurabilirdi.

Tarlaların, bağların ve bahçelerin artan ürünleri yoksullara aitti. “Tarlanızdaki ekini biçtiğinizde, gözden kaçan bir demet olursa, almak için geri dönmeyin. Onu yabancıya, öksüze, dul kadına bırakın. Öyle ki, Tanrınız Rab el attığınız her işte sizi kutsasın. Zeytin ağaçlarınızı dövüp ürününü topladığınızda, dallarda kalanı toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Kalanları yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Bağ bozumunda artakalan üzümleri toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Mısır’da köle olduğunuzu anımsayın. Bunun için böyle davranmanızı buyuruyorum” (Yasa’nın Tekrarı 24:19-22. Ayrıca bkz. Levililer 19:9,10).

Yazı oluşturuldu 71