Evrenin Ders Kitabı

Evrenin Ders Kitabı

İbrahim’den istenen kurban, sadece kendisinin ya da gelecek kuşakların yararına değildi. Göklerin ve diğer dünyaların günahsız varlıkları bu olaydan ders almalıydı. İbrahim imanda kusur ettiği zaman şeytan O’nu meleklerin ve Tanrı’nın önünde suçlamıştı. Tanrı bütün göğün altında kulunun sadakatini kanıtlamak, yetkin söz dinlerlikten daha azının makbul olmadığını göstermek istemişti. Kurtuluş tasarısının onlara açıklanması için bunun böyle olması gerekiyordu.

İbrahim’e öngörülen sınav, onun bedensel acılar çekmesini değil, ama en acı verici olan özveride bulunmasını gerektirmişti. Bütün gökler İbrahim’in şaşmaz söz dinlerliğini hayranlık ve şaşkınlıkla seyretti. Hepsi de onun sadakatine alkış tuttu. Şeytanın suçlamalarının boş olduğu ortaya çıktı. Tanrı’nın antlaşması, söz dinlerliğin ödüllendirileceğine tanıklık etti.

İbrahim’e oğlunu kurban etme buyruğu verildiği zaman bütün göksel varlıklar bu buyruğun yerine getirilmesini yoğun bir merakla, adım adım izlediler. Kurtuluşun gizemine ışık tutuldu ve melekler bile insanın kurtuluşu için Tanrı’nın sağladığı kurbanı daha iyi anladılar. (Bkz. 1.Petrus 1:12).

Yazı oluşturuldu 71