Günümüzün Babil Kulesi

Birçok kişi Kutsal Kitap’ın açık öğretişlerinden dönerek insan tahminlerine ve kulağa hoş gelen masallara dayanan inanç biçimleri oluşturmaktadırlar.

Kendi kulelerinin göğe çıkan yol olduğunu iddia etmektedirler. Yetenekli konuşmacılar, günah işleyen kişinin ölmeyeceğini, Tanrı’nın buyruklarına uyulmadan kurtuluşa kavuşulabileceğini söylemektedirler.

Mesih’i izleyenler Tanrı’nın standardını kabul ederlerse, aralarında birlik olacaktır.

Ancak insan bilgeliği Kutsal Söz’ün üzerinde tutulursa, ayrılık ve bölünmelerden kurtuluş olmayacaktır.

Birbiriyle çelişen inanç bildirgelerinin ve grupların yarattığı karışıklık nedeniyle, son günlerin dünyayı seven kiliselerinin ‘Babil’ terimiyle tanımlanması uygun düşmektedir (Bkz. Vahiy 14:8; 18:2).

Tanrı’nın sorgulama zamanı yaklaşmaktadır. O’nun her şeye egemen olan gücü gösterilecek, insan gururunun işleri ortadan kaldırılacaktır.

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 84