İman Nasıl Gösterilmeli

İman Nasıl Gösterilmeli?

Halk imanlarını söz dinleyerek gösterdi. Mesih’in kanıyla kurtulma ümidine sahip olan herkes, kurtuluşunu güvenceye almak için aynısını yapmalıdır. Günaha sırt çevirip söz dinlemeliyiz. İnsan eylemlerle değil, imanla kurtuluşa kavuşur, ama imanını eylemlerle ortaya koymalıdır. İnsan Tanrı’nın sağladığı yardımı kabullenmeli ve kullanmalıdır. Tanrı’nın bütün gereklerine inanmalı ve bunları yerine getirmelidir.

Musa, Tanrı’nın kurtuluş için sağladıklarını İsrail’e hatırlattı. “İsrailliler eğilip tapındılar.” Mısırlıların bir kısmı İbranilerin Tanrısını tek gerçek Tanrı olarak tanımışlardı. Bunlar, İsraillilerin evlerine sığınarak ülkeden geçen ölüm meleğinden kurtulmak istediler. Memnuniyetle kabul edildiler; Tanrı’ya hizmet etmeye, O’nun halkıyla birlikte Mısır’dan çıkmaya söz verdiler.

İsrailliler Tanrı’nın verdiği buyrukları yerine getirdiler. Aile üyelerini topladılar, fısıh kurbanını sundular, eti ateşte kızarttılar, mayasız ekmek ve acı otlarla birlikte yediler. Evin babası ve kahini, kapı sövelerine kan serpti. Fısıh kuzusu sessizlik içinde çabucak yenildi. Babalar ve anneler gece dolaşacak olan ölüm meleğini düşünerek ilk doğan çocuklarını kollarına aldılar. Kan işareti Kurtarıcının korumasının belirtisi kapılarında olduğu için yok edici evlerine girmedi.

Gece yarısı Rab, tahtında oturan Firavun’un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır’daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun’la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Her evin gururu kırıldı. Bütün Mısır feryatlar ve çığlıklarla sarsılıyordu. Kral ve saraylılar inanılmayacak dehşet karşısında donup kaldılar. Göğe baş kaldıran gurur toza döndü. Aynı gece Firavun Mu-sa’yla Harun’u çağırttı ve, “Kalkın!” dedi, “Siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi Rab’be tapın. Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın!”

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 79