İncilin Sessizliği

İncilin Sessizliği

Protestanlar şunu kabul etmektedir.

“İncil, Sebt gününün tutulması ve kurallarına uyulması konusunda tam bir sessizlik içindedir”. “Mesih’in ölümüne kadar Sebt’in yedinci günde tutulmasını bırakmayı ve birinci günde tutulmasına başlamayı öngören herhangi bir buyruk yoktur”. Katolikler Sebt gününün değişmesinin kendi kiliseleri aracılığıyla gerçekleştiğini kabul ederler. Ayrıca protestanların da pazar’ı tutarak kendilerini onayladığını ilan ederler.

Şöyle bir beyanda bulunurlar.: “Eski yasa boyunca kutsanmış olan gün Cumartesiydi; ama Kilise, İsa Mesih’in buyruğu ve Tanrı Ruhunun yönlendirişiyle Cumartesiyi pazarla değiştirdi. Bu yüzden biz de yedinci günü değil, birinci günü kutsuyoruz. Pazar günü Rab’bin günüdür.” Katolik Kilisesinin yetkisinin bir belirtisi olarak papalık yanlısı yazarlar, Sebt gününün pazar’la değiştirildiğini kabul ediyorlar. Çünkü pazar’ı tutarak kilisenin şölenler düzenleme ya da onları günah ilan etme gücü olduğunu kabul ediyorlar. O halde Sebt gününün değişmesi, roma Kilisesinin yetkisinin canavarın işareti değil midir?

Roma Kilisesi üstünlük iddiasından vazgeçmedi.

Dünya ve protestan kiliseleri roma’nın yarattığı Sebt’i tutarken ve Kutsal Kitap Sebt’ini reddederken bu iddiayı kabullenmiş oluyorlar. Bunu yaparken de kendilerini roma’dan ayıran ilkeyi yalnızca Kutsal Kitap inancını göz ardı ediyorlar. Pazar akımını güçlendirme etkinliği yandaş toplamaya devam ederken, sonunda tüm protestan dünyasını roma’nın bayrağı altına getirecektir. Roma yanlıları ‘protestanlar tarafından da pazar gününün tutulmasını, katolik kilisesinin yetkisinin kabul edilmesi’ olarak değerlendiriyorlar.

Laik gücü kullanarak dinsel bir görevi uygulatmak, canavarın putunu yapmak demektir”.

Pazar gününün Birleşik Devletler de tutulması, canavara ve onun putuna tapınmak anlamına gelecektir. Geçmiş kuşakların imanlıları, Kutsal Kitap Sebt’ini tuttuklarını sanarak pazar gününü kutsadılar. Günümüzde de her kilisede pazar gününü tutmanın tanrısal kaynaklı olduğuna inanan gerçek imanlılar vardır. Tanrı onların içtenliğini ve dürüstlüğünü kabul ediyor. Ancak pazar gününü tutmak, yasayla uygulamaya konulunca ve dünya gerçek Sebt konusunda aydınlatılınca, o zaman roma’nın buyruğuna uymak için Tanrı’nın buyruğunu çiğneyenler papalığı Tanrı’nın üzerine çıkarmış olacaklardır. Böyle yapan kişiler, roma’ya hürmet edeceklerdir.

Canavara ve onun putuna tapacaklardır.

İnsanlar o zaman roma’nın işaretini kabullenmiş olacaklardır. Bu konu açık bir şekilde halkın önüne getirildiğinde ve Tanrı’nın buyruklarıyla insanların buyrukları arasında bir seçim yapmaları istendiğinde, günahı seçmeye devam edenler ‘canavarın işaretini’ alacaklardır. 

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 81