Kim Dayanacak

KİM DAYANACAK

Peygamberler şöyle diyor: “Ama O’nun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateş, çamaşırcının kül suyu gibi olacak; gümüş eritip arıtan gibi davranacak. Levililer’i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rab’be doğrulukla sunular sunacaklar” (Malaki 3: 2).

İsa Mesih’in yalvarışı son bulduğunda, yeryüzünde yaşayan insanlar, Tanrı’nın önünde aracı olmadan durmak zorunda kalacaklardır. Giysileri tümüyle lekesiz, karakterleri kan serpmesiyle günahtan arınmış olmalıdır. Tanrı’nın lütfu ve kendilerinin titiz gayretleriyle kötülüğe karşı savaşta zafer kazanmalıdırlar. Gökyüzünde sorgulayıcı iman devam ederken ve tövbekar imanlıların günahları tapınaktan kaldırılırken, Tanrı’nın halkı da yeryüzünde günaha sırt çevirmelidir. Bu gayret Vahiy 14’te (Esinleme) görülebilir.

Günahtan kurtulma işi sürüp giderken, İsa Mesih’in izleyicileri O’nun gelişine hazırlanacaklardır. O zaman Rabbimizin gelişinde alacağı topluluk (cemaat), ‘üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmadan, görkemli bir biçimde kutsal ve kusursuz’ olacaktır (Efesliler 5:27).

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 79