Kütüphanemiz

Batıl İnançlar
Büyük Mücadele
Cennete Giden Yol

Batıl İnançlar

İster Avrupa’dan alınmş olsun bu kitapta bolca örneği olduğu gibi ister Çin’de karşımıza kemik biçiminde çıkmış olsun, batıl inançlar her devir ve her kültürde olagelmiştir.

Çünkü insanlar, nerede olurlarsa olsunlar, üç temel soruya yanıt arayıp durdular.

– Geleceği nasıl bilebilirim?
– Nasıl mutlu olabilirim, olumsuz etkilerden nasıl kurtulabilirim?
– Ölümden sonra ne olacak, ölülerle nasıl iletişim kurabilirim?

Büyük Mücadele

Yaşam milyonlarca insana hem anlamsız hem de saçma gelmektedir. Bilim, teknoloji, hatta felsefe ve teoloji, insanları sırf şans eseri oluşan varlıklar olarak göstermişlerdir.

Ne var ki insanların, bilinçli ya da bilinçsiz olarak amaçsız bir varoluşu kabul etmeleri zor olmaktadır. Şiddet, protestolar, isyanlar, uyuşturucu kullanımı birçok durumda bunlar, şaşırtıcı bir şekilde kaybolmuşluk duygusuna sahip insanların makul olmayan ifade  biçimleridir.

Cennete Giden Yol

Çağımızın bilim ve teknik alanında kaydettiği olağanüstü gelişmeler, maddi gereksinimlerimizin karşılanmasını bir dereceye kadar kolaylaştırmıştır diyebiliriz.

Fakat maddi gereksinimlerimizin yanı sıra bir de ruhumuzun gereksinimleri vardır. Dileğimiz, çağımızın kaydettiği ilerlemeler yanında bunların da gelişmesi ve insan ruhundaki boşluğun daha asil duygularla dolabilmesidir.

Ev Yapımı Mutluluk
Geçmişden Sonsuzluğa 1
Geçmişden Sonsuzluğa 2

Ev Yapımı Mutluluk

Dünya tarihinin hiçbir döneminde, “EV YAPIMI MUTLULUK” gibi bir kitaba şu anda olduğundan daha acil ihtiyaç duyulmamıştır. Aileler ve çocuklar, günlük sorunlarına doğru yanıtlar bulmak için, bu kadar çok endişelenmemişlerdir. Bu kadar ev, asla nugün içinde bulunduğu kadar tehlikenin içinde olmamıştır.

Geçmişden Sonsuzluğa 1.

Biz nereden geldik? Uluslararası gerilimler neden uygarlığı yıkımla tehdit ediyor? Suç oranı neden yükseliyor? Ahlaksal standartlar neden geriliyor? Tanrı bütün bunlara kayıtsız mı kalıyor? Sorunlarımızı çözmemize yardımcı olacak herhangi bir şey yapıyor mu Beş kitaplık bir serinin ilki olan bu kitap, sıraladığımız bu sorunları yanıtlamaktadır.

Geçmişden Sonsuzluğa 2

Bu eseri günümüz için bu denli değerli kılan Allah’ın sadakat ve itaat içerisinde, kendisine ve diğer insanlara sevgiyle sebat edeni, doğruluğu ve cesurca yapılan tanıklığı ödüllendirdiğinin gözler önüne serilmesidir; çünkü Allah tüm uluslara ve insanlara bir ölçü olsun diye verdiği Söz’ün arkasında durmaktadır.

Sevgi Öğretmeni

Sevgi Öğretmeni

Hangi halk sınıfından ya da mevkiden olursa olsun, tüm insanların yaşamları boyunca tarifsiz bir şekilde gerçekleşmesini istedikleri bazı arzuları vardır. Merhameti sonsuz olan Yüce Allah, durumu ister kötü, ister iyi, isterse daha iyi olsun bundan hiçbir zaman hoşnut olmayan insanın doğal yapısında bulunan bu niteliği ona daha yaratılışından itibaren vermiştir. Allah insanın ruhunun kutsanmasını ve en iyiyi arayıp bulmasını arzulamıştır.