Mezarın Ötesinde Ne Var?

Mezarın Ötesinde Ne Var?

Gökyüzünde ayaklanma başlatan şeytan, yeryüzünün sakinlerini de Tanrı’ya karşı savaşmak amacıyla kışkırttı.

Adem ve Havva, Tanrı’nın yasasına uymaktan son derece mutluydular. Bu da şeytan’ın, Tanrı’nın yasasının baskıcı olduğu iddialarını çürüten bir tanıklıktır. Şeytan onları günaha düşürmeye kararlıydı; çünkü böylece yeryüzünü ele geçirecek ve orada En Yüce Olan’a karşı bir egemenlik kurabilecekti. 

Adem ve Havva tehlikeli düşmanlarına karşı uyarılmışlardı; ama o, karanlıkta çalışarak amacını gizledi. O zamanlar, harika görünüşlü bir hayvan olan yılanı kullanarak Havva’ya seslendi. “Tanrı gerçekten, ‘Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin’ dedi mi?” diye sordu.

Havva konuşmaya dalarak O’nun kötülüğüne kurban oldu. “Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz” diye yanıtladı, “Ama Tanrı, ‘Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz’ dedi.” Yılan, “Kesinlikle ölmezsiniz” dedi, “Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız” (Yaratılış 3:1-5). 

Havva bu öneriye boyun eğdi ve Adem’i de etkileyerek günaha düşürdü.

Yılanın sözlerini kabul ettiler. Tanrı’nın, kendi özgürlüklerini kısıtladığını düşünerek O’na güvenmediler. 

Adem şu sözlerden ne anlamıştı; “Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.” Daha yüce bir varoluş düzeyine mi ulaşacaktı? Adem Tanrı’nın buyruğunu böyle anlamamıştı. Tanrı, günahın cezası olarak insanın toprağa döneceğini söylemişti: “Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın. Ve yine toprağa döneceksin” (Yaratılış 3:19).

Şeytan’ın, “Gözleriniz açılacak” vaadi, tek bir anlamda gerçek oldu; gözleri kendi aldanışlarına açıldı. Kötülüğü tanıdılar ve suç işlemenin acı meyvesini tattılar. 

Yaşam ağacının yaşamı sonsuz kılma gücü vardı.

Adem istediği zaman bu ağacın meyvesinden yiyebilir ve sonsuza dek yaşayabilirdi. Ancak günah işledikten sonra yaşam ağacına yaklaşması yasaklandı ve ölüme mahkum oldu. Suç işlemenin sonucunda ölümsüzlük yitirilmişti. Tanrı, Oğlu’nun ölümü aracılığıyla onlara ölümsüzlüğü yeniden sunmasaydı, günahlı insanlık için hiçbir ümit yoktu. “Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.” Ölümsüzlüğe yalnızca Mesih aracılığıyla kavuşulabilir. “Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde’nin aracılığıyla ışığa çıkarmıştır“. Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir” (Romalılar 5:12; 2.Timoteos 1:10; Yuhanna 3:36).

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 84