Sebt bereketi

Sebt Bereketi

Büyük yaratılış etkinliği altı günde tamamlanmıştı.

“Tanrı yapmakta olduğu işi yedinci günde bitirdi, o gün işi bırakıp dinlendi! Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak ayırdı. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi”, yaratılan her şey yetkindi ve Yaratıcıya layıktı. Tanrı yorgun olduğu için değil, bilgeliğinin ve iyiliğinin meyvelerini izlemekte hoşnut olduğu için dinlenmişti.

Yaratıcısını izlemesi gereken “insan” bu kutsal günde (cumartesi günü) dinlenmeli ve Tanrı’nın yaratılışı üzerinde düşünmeliydi! Böylece insanın yüreği Yaratıcısı için sevgi ve saygıyla dolacaktı.

Sebt günü bütün insanlığı kapsamaktadır.

“Bu günün” (Cumartesi Günü) tutulması insanların yaratıcıları ve hakimleri olan Tanrı’ya duydukları minneti gösterecekti. İnsanlar Tanrı’nın ellerinin eseriydi ve O’nun yetkisine bağımlıydılar. Tanrı Sebt gününün cennette bile insan için gerekli olduğunu görmüştü. İnsan yedi günden birinde kendi çıkarlarını askıya alacaktı. Tanrı’yı hatırlayacak ve Yaratıcının elinden çıkan her şey için minnet duygularıyla dolup taşacaktı.

Tanrı Sebt gününde insanların zihinlerini O’nun yaratılışına yöneltmelerini amaçlamıştır.

Yeryüzünü kaplayan güzellik Tanrı’nın sevgisinin işaretidir. Dev dalgalar, yüksek ağaçlar, çiçeklenen tomurcuklar ve işlemeli çiçekler bize hep Tanrı’yı anımsatır. Bu nedenle Sebt günü bunların hepsini yaratan Tanrı’ya işaret ederek doğanın kitabını açar. Yaratıcının bilgeliğini, gününü ve sevgisini dile getirir.

İlk ana babamız, masum ve kutsal olarak yaratılmalarına rağmen yanlış yapma olanağından yoksun değildiler. Tanrı onlara özgür seçim hakkı tanımış, söz dinleyip dinlememe seçeneğini kendilerine bırakmıştı.

Sonsuza dek güvenilir olmadan önce bağlılıkları sınanmalıydı.

İnsan yaratıldığı zaman şeytan’ın düşmesine yol açan ölümcül tutkunun denetlenebileceği bir sınav hazırlandı!

Adem ve Havva’nın söz dinlerliğini! İmanını ve sevgisini sınamak amacıyla bahçeye bilgi ağacı yerleştirildi. Bu ağacın meyvesini tatmaları yasaklandı. Şeytan’ın ayartılarına maruz kalacaklardı. Ama sınavdan geçerlerse şeytan’ın gücü kendilerine erişemeyecekti, böylece Tanrı’nın süreğen beğenisini kazanacaklardı.

Kaynak Ayetler:

Yaratılış 2:2-3 ; İbraniler 4:4

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 84