Şeytan Gökten Atılıyor

Şeytan Gökten Atılıyor

Hoşnutsuzluk ruhu gelişip etkin isyana dönüşüne kadar Tanrı Şeytan’ın işlevine izin verdi. Onun düzenlerinin tümüyle filizlenmesi ve gerçek doğasının herkes tarafından görülmesi gerekiyordu. Tanrı’nın yönetimi yalnızca göksel varlıkları değil, O’nun yarattığı her şeyi içeriyordu. Lusifer melekleri kendisiyle birlikte isyana sürükleyebilirse, her şeye egemen olabileceğini düşündü.

Lusifer’in eylemleri o denli gizemliydi ki etkinliğinin gerçek doğasını açığa vurmak zordu. Sadık melekler bile Lusifer’in nereye gittiğini görmekte güçlük çekiyordu. Yalın ve sade olan her şeyi gizemli bir örtüyle kapatıyor. Tanrı’nın açık seçik buyruklarını ustalıkla çarpıtıyordu. Sahip olduğu üstün konum nedeniyle etkinliği daha çok kabul görüyordu.

Büyük ejderha –İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan– melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. (VAHİY 12:9)

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 79