Yaratılış: Tanrı’nın Evrim Teorisine Verdiği Yanıt

“Gökler Rab’bin sözüyle, gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı… Çünkü O söyleyince, her şey var oldu; O buyurunca, her şey belirdi” (Mezmurlar 33:6,9). Yeryüzü Yaratıcının elinden çıktığı zaman son derece güzeldi. Verimli topraklar her yerde zengin bir yeşillikle örtülmüştü. İğrenç bataklıklar ya da kısır çöller yoktu. Göz alabildiğince uzanan rengarenk çiçekler ve bitkiler muhteşem bir […]