Yakup Eve Geliyor

Yakup Eve Geliyor

Bu bölüm Yaratılış 34; 35; 37’ye dayanmaktadır.


Yakup Padan-Aram’dan Kenan ülkesine, Şekem Kenti’ne güvenlik içinde vardı. Kentin yakınında konakladı. Çadırını kurduğu arsayı Şekem’in babası Hamor’un oğullarından yüz parça gümüşe aldı. Orada bir sunak kurarak ona El-Elohey-İsrail adını verdi.” Yakup burada, on sekiz yüzyıl sonra Yakup’un oğlu ve Kurtarıcı olan Mesih’in gelip dinlendiği kuyuyu kazdı. Mesih, orada “içende sonsuz yaşam için fışkıran su kaynağından” söz etti (Yuhanna 4:14).


Yakup’un ve oğullarının Şekem’de konaklaması kan dökülmesiyle son buldu.

Ev halkının kızlarından biri kirletildi ve utanca düştü; iki kardeş cinayet suçu işlediler; bütün kent aceleci bir gencin yasasızlığı yüzünden yıkıma ve katliama uğradı. Bütün bu korkunç sonuçlar Yakup’un kızının putperestlerle beraberliği yüzünden oldu. Tanrı’dan korkmayanlarla beraberlikten zevk alan kişi ayartıya kapı açmaktadır.


Şimun ve Levi’nin, Şekemlilere karşı hain zalimliği keder verici bir günahtır.

İntikam haberi Yakup’un dehşetle dolmasına yol açtı. Oğullarının hileleri ve zorbalığı yüzünden acı çekerken şöyle dedi: “Bu ülkede yaşayan Kenanlılar’la Perizliler’i bana düşman ettiniz, başımı belaya soktunuz. Sayıca azız. Eğer birleşir, bana saldırırlarsa, ailemle birlikte yok olurum.” Yakup’un kendisini aşağılanmış hissetmesinin bir nedeni vardı. Oğullarının karakterinde zalimlik ve sahtekarlık vardı.

Sahte ilahlar ve putperestlik, kendi ev halkında bile bir dereceye kadar yer tutmuştu.


Yakup böyle sıkıntılarla mücadele ederken Rab ona Beyt-El’e yolculuk yapmasını söyledi.

Bu yer, Yakup’a yalnızca melekleri ve Tanrı’nın merhamet vaatlerini değil, Rab’bi Tanrısı olarak benimseyeceğine dair verdiği sözü de hatırlatıyordu. Bu kutsal yere gitmeden önce ev halkının putlardan kurtulması gerektiğini düşündü. Herkese şöyle buyurdu: “Yabancı ilahlarınızı atın, kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin. Beyt-El’e gidelim. Sıkıntı çektiğim günlerde yakarışımı duyan, gittiğim her yerde benimle birlikte olan Tanrı’ya orada bir sunak yapacağım.”

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 84