Yedinci Gün Adventistleri Allahın bir olduğuna inanır mı

Yedinci Gün Adventistleri Allahın bir olduğuna inanır mı

Evet. Kutsal Kitap‘ta şöyle yazılmıştır:

“İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.” (MARKOS 12:29). Elçi Pavlus şöyle dedi: “… Birden fazla Tanrı yoktur” (1.KORİNTLİLER 8:4). Yakup Peygamber, “Sen Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar” dedi (YAKUP 2:19).

Davut Peygamber, Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, Tek Tanrı sensin (MEZMURLAR 86:10). Süleyman yüksek sesle şöyle seslendi: “… Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Tanrı RAB’dir ve O’ndan başka Tanrı yoktur” (1.KRALLAR 8:60).

Yine Kutsal Kitap‘ta… şöyle yazılmakta:

Bilge olan tek Tanrı’ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun! Amin. (ROMALILAR 16:27). Elçi Pavlus şöyle dedi: “… Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek Tanrı’nın olsun! Amin.” (1.TİMOTEOS 1:17)

Bunlar, bu gerçeği anlatan birçok ayetten sadece birkaçıdır.

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 79