Yedinci Gün Adventistleri ifadesindeki Yedinci Gün ne anlama gelir

Yedinci Gün Adventistleri ifadesindeki Yedinci Gün ne anlama gelir

Günah! Allah’ın yasasını çiğnemek demektir.

Allah’ın Yasası nedir? On Emirdir. Tevrat’ta Allah şöyle diyor. “Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı.” (Yaratılış 26:5)

On Emir’de yedinci günü kutsal tutma emri vardır. Tevrat dilinde yedinci günü Şabat (SEBT) günüdür ve bu bizim dilimizde Cumartesi’dir. İbrahim bunu tuttu. Şabat (SEBT) dünyada başka hiç bir din olmadan önce, yaratılış’ta belirlendi.

“Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi.” (Yaratılış 2:1-3)

Şabat (SEBT) Allah ve O’nun halkı arasında bir belirtidir (Mısır’dan Çıkış 31:13).

İsa Mesih gelmeden hemen önce, Allah’ın halkı Şabat (SEBT) işaretini taşıyacak fakat Allah’ın kurtuluşunu reddedenler canavarın işaretini taşıyacaklardır. (Vahiy 12:17, 13:16-17)

İnternet sitesi https://www.yasamkaynagi.com
Yazı oluşturuldu 84